Skipper Karl Otto Risbakk studerer MAREANO-kart sammen med NGU-forsker Oddvar Longva på broa på «Atlantic Viking». (Foto: NGU)
Skipper Karl Otto Risbakk studerer MAREANO-kart sammen med NGU-forsker Oddvar Longva på broa på «Atlantic Viking». (Foto: NGU)

Fiskefartøy deltar i forskning for bedre fiske

Sju trålrederier med havgående fiskefartøy skal delta i et forsøk med aktiv bruk av nye bunntypedata. Målet er et mer effektivt og miljøvennlig fiske.

– Vi skal installere de nye kartene over dybde og bunntyper  på i alt 13 fiskefartøy. Flere av båtene går i dag på Barentshavet, men vi skal også teste ut systemet i Sør-Troms og på Søre Sunnmøre, sier forsker Oddvar Longva ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Han viser til svært gode resultater med denne typen forsøksfiske i Canada: – Fiskerne rapporterer at de både sparer drivstoff og reduserer tap av utstyr, sier Longva.

Det er blant annet det norske kartleggingsprogrammet MAREANO som nå gjør at lyset så å si blir slått på i en stadig større del av kystsonen og åpent hav.

Powered by Labrador CMS