Til venstre: Dekan Ketil Eiane og professor Pål A. Olsvik. (Foto: Per Jarl Elle)
Til venstre: Dekan Ketil Eiane og professor Pål A. Olsvik. (Foto: Per Jarl Elle)

Får midler til miljøprosjekt om gruveavfall

– Målet er å undersøke potensielle effekter av gruvedriftavfall som partikler, tungmetaller og prosesskjemikalier hos sensitive arter som zooplankton og fiskelarver i norske fjorder, sier professor Pål A. Olsvik ved Nord universitet. 

Han har fått cirka åtte millioner kroner for å undersøke hvordan dumping av masse fra gruveindustrien påvirker økosystemet i fjorder.

Olsvik tok doktorgraden ved NTNU i 2000 på hvordan sigevann fra gruver i Røros-området påvirket den lokale ørretbestanden.  

– Ja, avrenning av tungmetaller fra gruvene i Røros-området kan ha negativ innvirkning på ferskvannsfisken, sier Olsvik, som i 14 år har arbeidet ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), som fra 2018 fusjonerer med Havforskningsinstituttet i Bergen.