– Gamle møbler kan jo fremdeles stå på avfallsstasjoner og frigjøre stoffene, sier Ole Jakob Nøstbakken. Bromerte flammehemmere regnes som persistente organiske miljøgifter, og de fleste av stoffene er forbudt å bruke i dag. (Foto: Anders Jakobsen)
– Gamle møbler kan jo fremdeles stå på avfallsstasjoner og frigjøre stoffene, sier Ole Jakob Nøstbakken. Bromerte flammehemmere regnes som persistente organiske miljøgifter, og de fleste av stoffene er forbudt å bruke i dag. (Foto: Anders Jakobsen)

Forsker på stoffet som hindrer at ting tar fyr

Hørt om bromerte flammehemmere? De kan være i klærne du har på deg, i støvet du er omgitt av og i maten du spiser.

For å gjøre det vanskeligere for tingene våre å brenne, har produsenter opp gjennom årene tilsatt noen spesielle stoffer i det de lager. Disse stoffene inneholder grunnstoffet brom, og kalles derfor bromerte flammehemmere.

– Du finner dem i tastaturet ditt, i klærne dine, i sofaen din, i byggematerialer og i mye annet. Disse tingene støver jo, så du finner bromerte flammehemmere i støv og luft også, sier Ole Jakob Nøstbakken, forsker ved Havforskningsinstituttet (HI).

Han har jobbet med disse stoffene i tre år ved det som før het Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES).

– Fordi det finnes i støv, kan barn bli spesielt eksponert, siden de kryper på gulvet, og putter mye i munnen, sier HI-forskeren.

Derfor har tidligere NIFES, og nå Havforskningsinstituttet, hatt mange av disse stoffene med i overvåkningen av sjømat i over 10 år. Nå bruker Nøstbakken og andre forskere alle tallene som NIFES har samlet inn til å studere bromerte flammehemmere i norsk sjømat de siste 10 årene. Resultatene fra dette arbeidet vil komme i løpet av 2018.