Dette er den knuste steinen fra Verrabotn utenfor Trondheim.  (Foto: Sintef)
Dette er den knuste steinen fra Verrabotn utenfor Trondheim. (Foto: Sintef)

Knust fjell gir stor miljøgevinst

Norske byer vokser i ekspressfart og områdene rundt flere av de største byene er snart tomme for sand og stein som brukes til å lage asfalt og betong. 

Dette er tilslag

Tilslag er sand og steinmaterialer som brukes i betong og asfalt. Det er to typer tilslag:

Naturtilslag er sand og stein som ble dannet for cirka 10 000 år siden da isen trakk seg tilbake over berggrunnen. Dette tilslaget er naturlig rundet på grunn av isbreens transport. De største forekomstene finnes rundt Oslofjorden og i Trøndelag.

Knust tilslag produseres ved å sprenge berg, som deretter knuses ned maskinelt i store knusere. Dette tilslaget blir mer kantete enn naturtilslag.

Mangelen på det viktige materialet fører til stadig mer kostbar og miljøskadelig transport av langreist sand og stein som brukes i asfalt og betong. Derfor bør vi finne måter som gjør det mulig å utnytte lokale naturressurser, mener Sintef-forskere. Nå har de utviklet en miljøvennlig løsning på problemet.

Metoden består i å utnytte knust fjell og blande det med naturgrus. Materialet viser seg å ha de egenskapene som kreves til både betong- og asfaltproduksjon. Sand og stein som brukes i slik produksjon kalles tilslag. 

Produksjonsmetoden av materialet er tilpasset ressursene på Verrabotn utenfor Trondheim, som består av både naturgrus og fjellstein:

– Det er ikke noe spesielt med fjellet i Verrabotn, så denne metoden vil også kunne brukes andre steder i Norge eller verden med lignende geografi, forteller forsker Kari Aarstad ved Sintef.

Stor miljøgevinst

– Jeg kjenner spesielt situasjonen i Trondheim og Bergen godt. Mye av tilslaget som brukes i Bergen fraktes i dag helt fra Mørekysten eller fra områder sør for Bergen. Vi må stadig lenger ut av byen om vi ikke bare skal bruke knust fjell til betongen. Denne blir fort kantete og kvast hvis vi ikke bruker riktig knuseteknologi og derfor vanskeligere å jobbe med, forteller forskeren.

Ved å frakte det over korte distanser, og helst med båt, kan vi spare miljøet for store klimagassutslipp.

Distriktssjef i asfaltprodusenten Peab, Ole Martin Woldseth, forteller at for hver 100 000 tonn de leverer til Trondheim med båt fra Verrabotn, vil firmaet spare veiene for 7500 tungtransportbiler. En båt tar nemlig 800–1500 tonn  mens en lastebil tar 30 tonn.

Viktig å være rund i kantene

Den nye metoden går ut på å lage tilslag ved å knuse stein fra fjell i området slik at det får en best mulig form, altså rund. Den bør ikke være lang og flisete. Sammen med naturgrus skreddersys en blanding for det bruksområdet den skal brukes til. 

– Dette er ikke revolusjonerende teknologi, men handler om å utnytte det som er tilgjengelig på en lur måte. Utfordringen blir å finne en metode å produsere tilslaget på som er økonomisk. Deretter må vi finne et blandingsforhold som sikrer at vi kan bruke det til å lage en god støpelig og bestandig betong, forteller Aarstad.

Anslår tidobling av produksjonen

Det er Peab som eier forekomsten i Verrabotn. Den består av både steinbrudd og en av Norges største naturgrusressurser. Forekomsten er så stor at selv med en produksjon på 2–300 000 tonn i året vil firmaet kunne lage tilslag i mange tiår her.

I dag produserer de årlig 20–30 000 tonn tilslag til asfalt, men regner med å kunne tidoble dette med den nye metoden. I tillegg vil tilslag produsert med den nye teknologien også tilfredsstille kvalitetskravene til betong, som er strengere enn for asfalt.

– Lykkes vi blir det både mer økonomisk og praktisk å produsere hele året. Økt produksjonen vil bety flere arbeidsplasser i Verrabotn, antakelig fem til seks årsverk, forteller Ole Martin Woldseth i Peab.

Powered by Labrador CMS