Eksempel på resultat fra InSAR-målinger med web-basert innsynsløsning fra Oslo S-området i forbindelse med et prosjekt for Bane Nor. (Bilde: NGI)
Eksempel på resultat fra InSAR-målinger med web-basert innsynsløsning fra Oslo S-området i forbindelse med et prosjekt for Bane Nor. (Bilde: NGI)

Satellittmålinger skal gi tryggere E18-utbygging

Interferometrisk SAR (InSAR) brukes til identifisering og måling av størrelse på bevegelser av terrenget som for eksempel skred.

Nå skal nøyaktige data fra InSAR satellittmålinger brukes til å overvåke utbyggingen av E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta vest for Oslo. Forflytninger og setninger på millimeternivå blir registrert før, under og etter anleggsarbeidet. Dette er første gang Statens vegvesen (SVV) tar i bruk InSAR-målinger for å avdekke setninger på et større veiprosjekt i Norge.

– Med denne innovative metoden vil vi få detaljert kunnskap om bevegelser i grunnen under E18-utbyggingen. Det vil gi større trygghet for innbyggerne at bevegelser som kan gi skader på hus og grunn, blir oppdaget tidlig, og på sikt håper vi også å kunne spare store beløp, forteller Grete Tvedt, prosjektleder i SVV.

Powered by Labrador CMS