Dette er et vannmelon-marked i Peshawar i Pakistan i april 2021. Vannmelon dyrkes i mange land, men den største produsenten er Kina.
Dette er et vannmelon-marked i Peshawar i Pakistan i april 2021. Vannmelon dyrkes i mange land, men den største produsenten er Kina.

Vannmelonens mystiske opphav

Hvor kommer egentlig vannmelonen fra? Det er et gammelt spørsmål, men den ble sannsynligvis spist som dessert av den egyptiske overklassen for mer enn 4000 år siden.

I dag finner du vannmelonen over store deler av verden, og det produseres godt over 100 millioner tonn av denne frukten, som egentlig er et bær, i året.

Men hvor den først ble dyrket fram er et ubesvart spørsmål som forskere har prøvd å finne ut av i flere tiår. Det er mange usikkerheter, for eksempel hvilke ville meloner som var utgangspunktet for den moderne vannmelonen.

Den vannmelonen vi kjenner til, har blitt dyrket fram fra ville forgjengere for mange tusen år siden, og har blitt videreutviklet siden den gang.

Den kommer mest sannsynligvis fra Afrika, men flere hypoteser har blitt lansert om forskjellige opphavssteder.

Og de egyptiske kongene kan ha hatt vannmelon til dessert

Vannmelon-lignende gjenstander

Blant annet er det funnet mer enn 5000 år gamle vannmelon-frø i dagens Libya, ved et sted kalt Uan Muhuggiag. Funnet beskrives i denne studien fra 2004, men dette er bare ett sted der vannmelon kan ha blitt dyrket.

Det er også flere tegn på at vannmelon ble spist av elitene i Egypt for mer enn 4000 år siden. Veggmalerier fra egyptiske graver viser for eksempel bord som er dekket til fest, med store grønne frukter med hvite striper.

Dette mener forskerne kan tolkes som vannmeloner. Samtidig er det blitt funnet mulige blader fra vannmelon-planter i en 3500 år gammel farao-grav, som beskrives i denne studien, som foreløpig ikke er fagfellevurdert. Dette kan bety at vannmeloner ble dyrket i oldtidens Egypt.

En ny studie i tidsskriftet PNAS har gjort dype, genetiske undersøkelser av både vannmeloner og andre ville meloner som kan være opphavet. De mener å finne vannmelonens nærmeste slektning: Kordofan-melonen.

Kordofan-melon, slik den framstår på planten.
Kordofan-melon, slik den framstår på planten.

Hva kalte du melonen?

Dette er en melon som fortsatt dyrkes i Sudan, og som er spesielt tilpasset klimaet der, siden Sudan har korte regntider.

Den har hvitt kjøtt, og smaker ikke bittert, men den er veldig forskjellig fra den mer kjente vannmelonen. Egenskapene til vannmelonen er et resultat av mange, mange generasjoner som har blitt valgt for blant annet søthet.

Kordofan-melonen bærer ikke på genene som skal til for å gi vannmelonen sitt karakteristiske røde kjøtt. Dette kan stamme fra en mutasjon som oppsto tidlig i domestiseringsprosesen, mener forskerne. Denne mutasjonen har blitt med videre.

Forskerne mener at genetikken viser nærmere slektskap enn andre meloner, noe som kan tyde på at vannmelonen ble dyrket fram i dette området. Kordofan-melonen kan også være det faktiske opphavet til vannmelonen.

Dette kan ha skjedd i en tidsperiode som kalles AHP (African humid period), mens Nord-Afrika var mye våtere enn det er nå. Det var blant annet mye mer vegetasjon i det vi i dag kjenner som Sahara-ørkenen. Den fuktige perioden startet for rundt 14 000 år siden, og endte for omtrent 5000 år siden.

Forskerne ser for seg at melonen kan ha blitt spredt videre fra dette området, men dette er foreløpig bare en hypotese. Så spørsmålet om hvor den kommer fra er enda ikke besvart, men forskerne mener de har funnet en lovende kandidat.

En annen mulig forklaring er at vannemelonen er koblet til en annen melonart som lever i Vest-Afrika, og stammer opprinnelig derfra. Da kan den ha blitt spredt derfra, og hypotesen settes i sammenheng med frøene fra Libya.

Så det er fortsatt flere melon-mysterier å finne ut av.

Referanse:

Renner mfl: A chromosome-level genome of a Kordofan melon illuminates the origin of domesticated watermelons. PNAS, 2021. DOI: 10.1073/pnas.2101486118 . Sammendrag

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS