Det mer enn bare mengden øving som er avgjørende for å bli god i et instrument, ifølge ny svensk forskning.
Det mer enn bare mengden øving som er avgjørende for å bli god i et instrument, ifølge ny svensk forskning.

Jo yngre du er når du starter med musikk, jo flinkere blir du

Men hvorfor er det slik? Finnes det en bestemt alder der hjernen vår er mer mottakelig for å lære musikk?

Det høres kanskje opplagt ut. Har du spilt gitar siden du var seks år gammel, er du sannsynligvis flinkere enn hun som startet som 20-åring.

Dette blir nå bekreftet av svenske forskere som har analysert musikalske ferdigheter hos over 300 musikere og amatører.

En opplagt årsak er antall øvingstimer. Seksåringen ligger 14 år med øving foran 20-åringen.

Men er det andre ting som avgjør hvor flink du blir og hvor tidlig du starter?

I hvert fall ikke hjernerelatert

Et evinnelig spørsmål – både blant forskere og musikere – er om musikalitet er bestemt av arv eller miljø.

En studie fra 1990-tallet konkluderte for eksempel med at øvelse - ikke medfødt talent - lå bak musikkprestasjoner, mens en studie publisert i tidsskriftet Psychological Science i 2014, viser det motsatte.

I tillegg kommer teorier om hjernen:

– En mye diskutert forklaring på hvorfor suksessrike musikere ofte begynner tidlig, er at det finnes en spesiell alder der hjernen er mer mottagelig for musikk, sier Laura Wesseldijk, forsker ved Karolinska Institutet i Sverige, i en pressemelding.

Hun er en av forskerne bak den nye studien.

– Men svaret er mye mer komplisert og finnes helt andre steder enn i hjernen, sier hun.

Profesjonelle musikere deltok i studien

Forskerne rekrutterte 310 profesjonelle musikere fra blant annet orkestre og musikkhøyskoler.

I tillegg inkluderte de deltakere fra en pågående tvillingstudie i Sverige, som gjorde det mulig å studere gener. Der fant de både profesjonelle musikere og amatører.

Deltakerne fra begge studiene ble testet i musikalitet og ferdigheter.

De måtte også svare på spørsmål om hvor ofte de øvde og hvor gamle de var da de startet.

Både arv og miljø er viktig

Resultatene fra undersøkelsene bekrefter altså antakelsen om at de som begynner tidlig å øve, blir flinkere musikere.

Dette gjaldt både de profesjonelle musikerne og amatørene.

Men resultatene viser også at både gener og oppvekst er avgjørende for hvor tidlig de startet.

Lignende resultater ble også publisert i en studie fra 2016, der forskere fant ut at musikalsk kreativitet i hvert fall delvis er arvelig.

Det er spesielt samspillet mellom arv og miljø forskerne har vært opptatt av i dette prosjektet.

Musikalsk oppdragelse via genetisk musikalitet

– Barn som viser talent for musikk, blir for eksempel oftere oppmuntret til å starte øvingen tidligere. Og familier med stor interesse og talent for musikk, vil skape et musikalsk miljø hjemme, samtidig som de har ført musikk-genene sine videre, forklarer Wesseldijk i pressemeldingen.

Forskeren er selv musiker og instrumentalist.

– Jeg mener det alltid er bra å belyse hvordan samspillet mellom gener og miljø påvirker musikalske ferdigheter, sier hun.

Referanse:

Laura W. Wesseldijk m.fl: Why is an early start of training related to musical skills in adulthood? A genetically informative study. Psychological Science. Desember 2020.

Powered by Labrador CMS