Strid om treningsmetoder

Mange erfarne fysioterapeuter mener gamle treningsmetoder for hjerneslagpasienter har blitt videreutviklet og forbedret. Forskning viser at det ikke er tilfellet.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)
(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Hvert år rammes mellom 13 000 og 15 000 personer av hjerneslag. Fysioterapi og fysisk trening er en sentral del for å få pasientene på beina igjen.

I løpet av 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet skjøt forskningen innen nevrologiske behandlingsmetoder fart.

Det førte også til nye behandlingsmetoder for rehabilitering av hjerneslagpasienter hvor pasienten og miljø ble satt i en sammenheng.

Hva er mest effektivt?

Men fysioterapeutene strides fortsatt om hva som er de beste og mest effektive treningsmetodene for å trene opp disse pasientene.

Birgitta Langhammer, førsteamanuensis ved fysioterapiutdanningen ved Høgskolen I Oslo, er kritisk til bruken av den såkalte Bobath-metoden.

I denne treningsmetoden brukes det mye tid på å trene på teknikk, slik at alle bevegelsene gjøres riktig, før pasienten setter i gang med å trene på selve oppgavene.

I en ny studie ser hun nærmere på hvordan kvaliteten på bevegelsene påvirkes av oppgaveorientert trening (MRP) sammenliknet med Bobath-metoden.

Nye metoder

Studien viser at både bevegelseskvaliteten og funksjonaliteten ivaretas når man trener med målrettede oppgaver med fokus på høy intensitet og repetisjoner. For eksempel gangfunksjon og styrketrening: reise seg og sette seg.

Metoden åpner også for å bruke diverse hjelpemidler, som skal støtte pasienten mens man trener på oppgaven.

– Resultatet er at folk blir dyktigere på det de trener på, og de blir det på kortere tid enn med Bobath-metoden, sier Langhammer.

Nye retningslinjer

Dette har man også tatt konsekvensen av i de nye nasjonale retningslinjene for behandling og rehabilitering ved hjerneslag.

Her går det klart frem at trening med målrettede oppgaver framheves i behandling og rehabilitering ved slag.

Forskningsbasert kunnskap ligger til grunn for alle anbefalingene i de nye retningslinjene.

Stort sprik

– Nye studenter som bringer meg seg ny kunnskap fra studiene, blir ikke lyttet til eller så blir man smittet av de erfarne fysioterapeutenes holdninger, sier HiO-forsker Birgitta Langhammer.
– Nye studenter som bringer meg seg ny kunnskap fra studiene, blir ikke lyttet til eller så blir man smittet av de erfarne fysioterapeutenes holdninger, sier HiO-forsker Birgitta Langhammer.

Tilhengerne av Bobath-metoden har imidlertid lenge hevdet at deres metode er videreutviklet i samsvar med ny forskning.

– Det stemmer ikke. Det er et stort sprik mellom det de sier de gjør, og det de faktisk gjør, sier Langhammer.

I en studie har hun, sammen med andre forskere, gått Bobath-metoden nærmere i sømmene. De har sett på hvordan Bobath-metoden presenteres av Berta Bobath selv og fem andre tolkere av metoden.

Det viser seg at Bobath-konseptet og treningsmetodene ikke skiller seg vesentlig fra den opprinnelige metoden presentert av Berta Bobath selv.

Bobath praktiseres i det store hele som det alltid har blitt praktisert mens man presenterer det som et nytt konsept, mener Langhammer.

Står i veien

Hun mener at debatten rundt Bobath står i veien for at nye og mer effektive treningsmetoder skal bli tatt i bruk for å trene opp slagpasienter.

– Det tar lang tid for å innføre nye rutiner i praksis, og så lenge man sår tvil rundt nyere tilnærminger bare for å holde på gamle metoder, så forsinker man utviklingen av nye spennende treningsmetoder for hjerneslagpasienter i Norge, sier hun.

– Debatten har handlet om at mange skal forsvare det gamle.

– Nye studenter som bringer med seg ny kunnskap fra studiene, blir ikke lyttet til eller så blir man smittet av de erfarne fysioterapeutenes holdninger, sier hun.

Referanser:

Langhammer, Stanghelle: Exercise on a treadmill or walking outdoors? A randomised controlled trial comparing effectiveness of two walking programmes late after stroke, Clinical Rehabilitation 2010; 24(1):46-54, doi: 10.1177/0269215509343328.

Langhammer, Stanghelle: Can physiotherapy after stroke based on the Bobath concept result in improved quality of movement compared to the Motor Relearning Programme, Physiotherapy Research International 2010;15, doi: 10.1002/pri.474.

Langhammer, Stanghelle, Sunnerhagen, Opheim: Bobath konsept eller metode? Et tolkings dilemma i neurologisk rehabilitering blant fysioterapeuter, Fysioterapeuten 2010; 6: 18-19. Fulltekst: 2010;6: 2-11.

Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Oslo - Les mer

Powered by Labrador CMS