Bakgrunn: De fire store i norsk fysikk

Litteraturens fire store har du lært om på skolen, men kjenner du den norske fysikkens fire store?

"Kristian Birkeland."
"Kristian Birkeland."

Kristian Birkeland (1867-1917) var professor ved Universitetet i Oslo og en pionér i forskningen på nordlys.

Han hevdet, med rette, at nordlyset skyldes partikler som kommer fra solen og fanges opp av jordas magnetfelt, i det som kalles Birkelandsstrømmer.

I dag videreføres forskningen til Birkeland ved store forskningsinstallasjoner på Andøya, utenfor Tromsø, og på Svalbard. Alle disse tiltrekker seg forskere fra hele verden. I 1905 grunnla Birkeland Norsk Hydro sammen med Sam Eyde.


 

"Vilhelm Bjerknes."
"Vilhelm Bjerknes."

Vilhelm Bjerknes (1862-1951) kalles den moderne værvarslings far.

I 1904 skrev han at værvarsling kan beskrives som et matematisk problem ut fra fysikkens lover. Det tok 50 år før man fikk datamaskiner slik at ideen kunne brukes i praksis, men i dag ligger Bjerknes’ ideer i bunn av all værvarsling.

Bjerknes ledet også den såkalte “Bergensskolen” som på 1920-tallet utviklet den såkalte polarfrontteorien som ble benyttet i mange tiår.


 

"Lars Onsager."
"Lars Onsager."

Lars Onsager (1903-1976) ble utdannet som kjemiingeniør fra NTH i 1925 og ble etter hvert professor ved Yale i USA.

Han ble tildelt nobelprisen i kjemi i 1968 for sine såkalte Onsager-relasjoner. Denne beskriver koblingen mellom transport av varme og strøm på mikroskopisk nivå.

Onsager gjorde en rekke banebrytende oppdagelser og ble nominert også til nobelprisen i fysikk flere ganger.


 

"Ivar Giaever."
"Ivar Giaever."

Ivar Giaever (f. 1929) ble utdannet som maskiningeniør fra NTH i 1952.

Han utdannet seg som fysiker i USA og jobbet ved General Electric der han gjorde viktige studier av kvantemekanisk tunnelering og superledning.

Han fikk nobelprisen i fysikk i 1973. Giaever bor fortsatt i USA, men er gjesteprofessor ved Universitetet i Oslo hver sommer.

Powered by Labrador CMS