Amerikakråker (Corvus brachyrhynchos) prøver noen ganger å ha seg med sine døde. Det overrasker forskerne. (Foto: Wikimedia Commons, lisens CC BY-SA 3.0)
Amerikakråker (Corvus brachyrhynchos) prøver noen ganger å ha seg med sine døde. Det overrasker forskerne. (Foto: Wikimedia Commons, lisens CC BY-SA 3.0)

Kråke-nekrofili overrasker forskerne

Kråker er regnet for å være smarte, men noen ganger kan det virke som de ikke helt skjønner forskjell på et fruktbart og et dødfødt paringsforsøk. - Hadde aldri hørt om dette før, sier en av forskerne.

Doktorgradsstudent Kaeli Swift så fenomenet første gang da hun la en utstoppet kråke ubevoktet ved et kirsebærtre for å vise et eksperiment til et filmteam.

Plutselig styrtet en kråke ned fra himmelen og begynte å ta for seg av dyret på en måte som lignet alt annet enn sørging over en død artsfrende, til Swifts store forbauselse, ifølge The New York Times som skriver om den nye forskningen hennes.

Swift visste fra før at kråker reagerer kraftig på synet av andre kråker som har rykket ned blant de forgangne på livets tre, men at de hadde sex med døde artsfeller hadde ingen dokumentert før, og Swift hadde aldri hørt om det.

Hun bestemte seg for å undersøke om paringsforsøket var en tilfeldig glipp fra en enkeltkråke eller om nekrofili var mer utbredt blant disse intelligente dyra, som er kjent for å løse oppgaver og kjenne igjen ansikter, enn hva forskere har trodd.

Flere dødfødte tilnærmelser

Swift og kollega John Marzluff, begge fra University of Washington, hadde tidligere forsket på hvordan kråker kan samle seg i store flokker og lage et veldig leven hvis de ser en død medkråke. De tenkte seg at fuglene på en eller annen måte takler og lærer om farer på denne måten.

Men den nye studien deres tyder på at dette kanskje ikke viser hele bildet, i hvert fall ikke når det gjelder arten amerikakråke, som de har studert.

Dette er en stor kråkefugl som er vanlig over hele Nord-Amerika.

Swift og Marzluff gjorde et eksperiment i et kråketerritorium ved å plassere ut døde kråker på fortau eller andre åpne områder. Så trakk de seg unna og ventet.

Hundrevis av kråker dukket opp i løpet av studien og de fleste oppførte seg som forventet. De fløy lavt over den døde og bråkte, men rørte den ikke.

En god del, rundt 25 prosent, hakket og dro i kadaveret. Men 4 prosent av sammenstøtene mellom levende og død var forsøk på å pare seg, ifølge The New York Times.

– For meg var det veldig overraskende, sier Swift til den amerikanske avisen.

– Jeg hadde aldri hørt om dette blant kråker og jeg hadde aldri sett det.

Hormonsvingninger?

Swift og Marzluff observerte den nekrofile atferden bare i den første halvdelen av kråkenes hekkesesong.

Det er ikke overraskende å se tilfeldig seksuell oppførsel fra kråkene bare i hekkesesongen, mener kråkeforsker professor ved Cornell Lab of Ornitology, Kevin McGowan som ikke var med på studien.

Han har aldri selv sett nekrofili blant kråker, forteller han til The New York Times.

Både McGowan og Swift tror at hormoner kanskje kan påvirke kråkene til den dødfødte paringsatferden.

Men å komme for nær døde dyr er risikabelt. Det kan gi sykdommer og parasitter, og dessuten utsetter kråkene seg for åtseletere som vil ha sin bit av kaka.

– Det er tydelig at de fleste fuglene ikke har denne atferden, og det tyder på at det antakelig er en viss kostnad knyttet til det som gjør det lite fristende, sier Swift til nettstedet Live Science.

Kanskje får kråkene rett og slett problemer med å tolke de motstridende impulsene sine når de ser en av sine egne ligge der dørgende stille.

Referanse:

K. Swift, J. M. Marzluff: Occurrence and variability of tactile interactions between wild American crows and dead conspecifics. Philosophical Transactions of the Royal Society B., 16. juli 2018.

Powered by Labrador CMS