En notis fra Framsenteret - les mer.

Endelig faglig program for konferansen 2.-5. juni vil bli presentert i løpet av mars 2020.
Endelig faglig program for konferansen 2.-5. juni vil bli presentert i løpet av mars 2020.

Arrangerer konferansen A Changing Arctic i juni

I begynnelsen av juni arrangeres konferansen i Tromsø. Konferansen er et samarbeid mellom Framsenteret, Nature Conferences, Nature Climate Changes og Nature Reviews Earth and Environment.

Det eksisterer robuste bevis for menneskeskapte klimaendringer. Observasjoner i Arktis avslører stigende temperatur og dramatisk reduksjon i omfang og tykkelse på havisen. Forskning viser også nedbrytning av permafrosten og forsuring av havet. Dette er endringer som vil få store konsekvenser for biologi, økosystemene og samfunnet generelt.

For å kunne møte disse endringene er det viktig å danne seg en full forståelse av hvilke endringer i miljøet som skjer. Dette danner grunnlaget for programmet i konferansen, som er delt opp i tre hovedtemaer.

  • Land: økologiske påvirkning, permafrost, isdekke og landskapsendringer
  • Hav, åpent og kystnært: fysisk endringer, havforsuring og økologisk påvirkninger
  • Framtiden: sosiale aspekter, transformasjon og behov for forsking, ledelse og innovasjon

Registrerte deltagere kan sende inn forslag til presentasjoner i plenum og i form av poster. Frist for innmelding er satt til 24. februar.

Les mer om konferansen på hjemmesidene til Framsenteret

Powered by Labrador CMS