En notis fra Framsenteret - les mer.

Under forskningsdagene 2019 stilte Pernilla Carlsson opp som modell på catwalken i forbindelse med Det store arktiske moteshowet.
Under forskningsdagene 2019 stilte Pernilla Carlsson opp som modell på catwalken i forbindelse med Det store arktiske moteshowet.

Framforsker vant kommunikasjonspris

Pernilla Carlsson er tildelt NIVAS kommunikasjonspris for 2019. I begrunnelsen vektlegges hennes innsats i Framsenterets formidlingsprosjekter.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) årlige publikasjonspris og kommunikasjonspris henger høyt.

Kommunikasjonsprisen er knyttet til all kommunikasjonsaktivitet utenom publisering i en internasjonal journal. Her skal kandidaten ha bidratt til å synliggjøre forskningsresultater og forskningens betydning for samfunnet, og til å styrke NIVAs omdømme som forskningsinstitutt gjennom for eksempel medieoppslag, foredrag, originalitet i formidlingen og vilje og evne til å formidle forskningsresultater.

I begrunnelsen heter det blant annet: «Fra sin utpost på Framsenteret i Tromsø driver Pernilla utstrakt forskningsformidling, og kan se tilbake på et år med en rekke opptredener i media og i populærvitenskapelige sammenhenger».

Carlsson har i 2019 bidratt på «Forskersonen» på forskning.no med to sakene:

Les mer om prisen på hjemmesidene til Framsenteret

Powered by Labrador CMS