Saken er produsert og finansiert av Norges geologiske undersøkelse - Les mer

For mye bly i Trondheim

Grenseverdien for farlig avfall for bly overskrides i mange bygg i Midtbyen i Trondheim.
19.3 2010 05:00


Forskere og studenter har målt blyinnholdet i malingen på 290 bygg i Trondheim sentrum.

Blant annet har både Hornemannsgården og Stiftsgården for høyt blyinnhold i eksteriørmalingen.

– Blyinnholdet som er påvist i de ulike eksteriørmalingene er overraskende høyt.

– Også andre miljø- og helsefarlige stoffer forekommer i malingen på mange av de undersøkte byggene, forteller seniorforsker Rolf Tore Ottesen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

290 bygg undersøkt

Ved hjelp av et bærbart XRF-instrument har studenter og forskere ved NTNU og NGU undersøkt eksteriørmalingen på 290 bygg. På 22 prosent av byggene overskrides grenseverdiene for bly i farlig avfall.

Malingen er undersøkt for innhold av antimon, arsen, barium, bly, brom, jern, kadmium, klor, kobber, krom, kvikksølv, nikkel, sink, tinn, titan og vanadium.


Her ligger byggene som er målt i Trondheim sentrum.

Kongens bolig i Trondheim, Stiftsgården, har hele 23 lag med maling. I malingen som er brukt ved oppussingene i 2008 og 2009, er det ikke funnet bly.

Blysalter er blant fargepigmentene som har vært tilsatt maling, men flere bestemmelser har regulert blybruken.

– Vi antar at innholdet av bly og andre metaller er høyere i gammel maling, enn i maling som produseres i dag. Likevel inneholder malingen på bygg i Trondheim store mengder bly, sier Ottesen.

Aktiv forurensningskilde

Han påpeker at stående bygningsmasse sannsynligvis er en viktig aktiv forurensningskilde for tungmetaller:

– Naturlig avflassing og rehabiliteringsarbeider representerer en risiko for spredning av bly og andre miljøgifter til jord og til overvannssystemet, med mulighet for videre spredning til havnebassenget, sier Ottesen.

Han understreker at det er viktig at avfallsselskapene, aktørene i bygebransjen og byggeierne er klar over dette når de gjør noe med byggene, slik at malingsavfallet blir håndtert riktig.

Blyinnholdet i interiørmaling ble undersøkt i ett bygg, i Trondheim Katedralskole. Her var også konsentrasjonen av bly i malingen overraskende høy, ifølge Ottesen.

60 millioner liter årlig


Rolf Tore Ottesen.

Det samlede salgsvolum for maling i Norge er cirka 60 millioner liter per år fordelt på 36 millioner liter interiørmaling og 24 millioner liter eksteriør maling.

Maling inneholder bindemidler, pigmenter, soppdrepende midler, fyllstoffer, hjelpestoffer og løsningsmidler.

Funksjonskravene styrer i stor grad valg av bindemidler og pigmenter, som i hovedsak bestemmer den øvrige sammensetningen av produktet.

Produktene deles gjerne i to typer, maling som inneholder organiske løsningsmidler og vannfortynnbare produkter. Maling kan fortsatt inneholde stoffer som er farlige for helse og miljø.

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Emneord