Forskningssjef Hans Geir Eiken ved NIBIO har undersøkt spredningen av resistente bakterier i norsk natur. (Foto: Siri Elise Dybdal)
Forskningssjef Hans Geir Eiken ved NIBIO har undersøkt spredningen av resistente bakterier i norsk natur. (Foto: Siri Elise Dybdal)

Undersøker antibiotikaresistens i norsk natur

I dag brukes antibiotika i store mengder i både helse-, industri-, husdyr- og oppdrettsnæringen. Det betyr for eksempel at gjødsel som blir brukt på jordene våre kan inneholde antibiotika. Også gjennom kloakk og avløp vil antibiotika bli spredd til norsk natur.

– Økning i forekomst av bakterier som er resistente mot antibiotika er knyttet til økt bruk av antibiotika. Dette utgjør en av de største helseutfordringene i verden i dag, sier Hans Geir Eiken, forskningssjef for bioteknologi og molykær genetikk ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

På oppdrag fra Miljødirektoratet har NIBIO og andre norske forskningsinstitutter foretatt undersøkelser av spredning av antibiotika resistente bakterier i norsk natur.

NIBIO på Svanhovd og Ås har sett nærmere på forekomsten av antibiotika-resistens-markør-genet ntpII i et mindre utvalg av ville arter i norsk natur. Forskerne undersøkte 219 prøver fra 12 ulike arter ved hjelp av sanntids-PCR .

– Resultatet var negativt for nesten alle prøvene, men for to prøver ble det påvist et svært lavt nivå. De positive prøvene var fra løvetann og skogsmaur. Dette kan være naturlige varianter av antibiotika-resistente bakterier eller forurensing fra forskningslaboratorier, opplyser Eiken.