Du tror kanskje det er stille under havoverflaten? – Aboslutt ikke! Både naturen og menneskene skaper støyforurensing i havet, sier FFI-forsker Petter H. Kvadsheim. (Foto: FFI)
Du tror kanskje det er stille under havoverflaten? – Aboslutt ikke! Både naturen og menneskene skaper støyforurensing i havet, sier FFI-forsker Petter H. Kvadsheim. (Foto: FFI)

Nå kan havet få støyvarsling

Støyforurensning finnes også i sjøen, ikke bare på landjorda. Jo mer menneskeskapt støy, jo mer påvirkes livet under vann.

Når du dykker under vann, blir det tilsynelatende stille rundt deg. Men vannet stenger ikke alle lyder ute.

– Det er faktisk mye støy under havoverflaten, sier forsker Petter H. Kvadsheim ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

– Den viktigste støykilden er havet selv. Vind og regn, bølger og sjøsprøyt skaper mye bakgrunnsstøy. På toppen kommer menneskeskapt støy fra skipsfart, seismikk for å lete etter olje og gass, pæling for å bygge installasjoner på havbunnen og militær aktivitet som sonarbruk og detonasjoner, forklarer Kvadsheim.

På samme måte som for sjødyrene må også Forsvaret bruke lyd når det skal overvåke hva som skjer under vann. Bekymringen er hvordan alt dette kan påvirke marint liv.

Det blir mer og mer lyd

En ting er sikkert: Det skal bli mer bråk i havet. Industriell utvikling og økt shipping gjør at nivået av støy vil fortsette å stige, påpeker Kvadsheim.

– Lyd forplanter seg bedre gjennom vann enn lys, og derfor er mange marine arter helt avhengig av lyd for å kunne kommunisere, navigere og finne mat, sier han.

I et direktiv fra EU er menneskeskapt støy definert som en type forurensning. Norge har ikke vedtatt direktivet, men gjennom Oslo-Paris-konvensjonen (OSPAR) har Norge forpliktet seg til å overvåke og regulere støyforurensning.

Målet er støyvarsling

EU startet nå i år prosjekt der Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er med.

Fra de åtte landene som omgir Nordsjøbassenget deltar 11 partnere. I prosjektet skal det både måles og modelleres støy.

– Målet er å lage et slags støyvarsel. Et varsel som miljømyndighetene dermed kan bruke til å lage målrettede tiltak der hvor det er for mye støy, eller der hvor man har sårbare habitater. Slike tiltak kan være flytting av skipsleder eller å begrense aktivitet i visse områder og perioder, sier Kvadsheim.

Han peker på at undervannsakustikk er et av eldste fagene på FFI.

– Vi har bred kompetanse på området. Det nye for oss er at sivile miljømyndigheter også trenger den kunnskapen vi sitter på.

Lofoten er kontrollområde

Havforskningsinstituttet og Miljødirektoratet er FFIs norske samarbeidspartnere i prosjektet. FFI skal blant annet bidra med målinger av støy i Nordsjøen. Målingene skal gjøres gjennom et helt år.

– Problemet med Nordsjøen er at det er mye støy overalt. Derfor skal vi, sammen med Havforskningsinstituttet, bidra med data fra et kablet havobservatorium i Lofoten-Vesterålen. Slik kan vi studere hvor mye støy vær og vind bidrar med alene.

Powered by Labrador CMS