Kansellisjef Mette Tverli var stedfortreder for H.M. Kongen under seremonien i Domus Medica 27. april.  (Foto: Silje M. Kile Rosseland, UiO)
Kansellisjef Mette Tverli var stedfortreder for H.M. Kongen under seremonien i Domus Medica 27. april. (Foto: Silje M. Kile Rosseland, UiO)

Arnstein Finset slått til ridder

Professor emeritus Arnstein Finset ble utnevnt til ridder av 1. klasse ved utdeling av Den Kgl. Norske St. Olavs orden for sitt arbeid med kommunikasjonen mellom behandler og pasient.

Finset er nevropsykolog, og kom til Universitetet i 1993, etter ti år ved Sunnås rehabiliteringssykehus. Både som forsker og som leder for den nye tverrfaglige satsningen klinisk kommunikasjon ble hans erfaringer med pasienter, som hadde ulike former for skader av nervesystemet, viktige.

Finset bidro til opprettelsen av Institutt for medisinske atferdsfag i 1977. Professoren har videre hatt en helt sentral rolle i vektlegging av klinisk kommunikasjon og pasientperspektivet, gjennom hele studiet i den nye studieplanen i medisin i Oslo.

Forslagsstillerne for ordineringen la vekt på professor Finsets innsats innen to medisinske/ nevropsykologiske fagområder:

  1. En pionerinnsats for å bygge opp et fremragende undervisningsmiljø og nasjonal og internasjonal forskning innen fagområdet klinisk kommunikasjon.
  2. Et omfattende forsknings- og utviklingsarbeid for å styrke kunnskapsnivået innenfor rehabilitering av alvorlige kroppsskader og invalidiserende muskel-skjelett sykdommer som leddgikt og fibromyalgi.