20 nye yngre fremragende forskere

For andre gang har Forskningsrådet lyst ut midler innenfor ordningen Yngre fremragende forskere (YFF). Blant 179 søkere er nå 20 kandidater gitt bevilgning. Samlet vil disse motta rundt 175 millioner kroner fordelt på de neste fire år.

Publisert

Formålet med YFF-ordningen er å gi yngre, talentfulle forskere fra alle fagområder mulighet til å få ekstra gode rammevilkår, slik at de kan nå internasjonal toppklasse.

Ordningen skal bidra til å heve kvaliteten på norsk forskning og utvikle gode forskningsledere.

40 prosent kvinner

De unge forskerne som nå er gitt bevilgning får samlet ca 175 millioner kroner fordelt på de kommende fire år. De er i gjennomsnitt 35 år, den yngste 25 og den eldste 41 år. Kvinneandelen er 40 prosent.

- Det er svært gledelig at andelen kvinner blant de nye Yngre fremragende forskere er blitt så høy som 40 prosent, sier administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet.

- Forskningsrådet oppfordret kvinner til å søke ordningen, og her har vi nådd fram. Vi har ventet på at den økte andelen kvinner som rekrutteres på doktorgradsnivå skulle sikre oss flere dyktige og talentfulle kvinnelige forskere. Nå gis disse gode muligheter for å utvikle seg som forskere.

- Ordningen er et eksempel på at vi sikrer de aller beste bedre finansiering. Dette vil løfte norsk forskning, sier Hallén.

"Flere dyktige og talentfulle kvinner rekrutteres og sikres finansiering gjennom YFF."
"Flere dyktige og talentfulle kvinner rekrutteres og sikres finansiering gjennom YFF."

Dette er andre gang Forskningsrådet lyser ut midler innenfor denne ordningen, første utlysning var i 2003. Totalt er det nå 46 prosjekter innenfor ordningen YFF.

Ordningen gjelder for universitets- og høgskolesektoren og forskningsinstituttene.

Yngre, dyktige forskere innenfor alle fagområder som er på et tidlig stadium i karrieren kunne søke, og kvinnelige forskere ble altså særskilt oppfordret til å søke.

Alle de seks universitetene er representert på listen over prosjekter som får bevilgning, samt fire forskningsinstitutter.

Bevilgninger

Bevilgning innenfor YFF-ordningen er gitt til følgende prosjekter (prosjektnummer i parentes):

Exercise In Medicine: Bio-Epidemiology Of Fitness And Cardiovascular Disease Ulrik Wisløff, Department of Circulation and Medical Imaging, NTNU (180394)

Transcriptome regulation in development, disease and cancer Boris Lenhard, Bergen Center for Comp. Sci., and Sars Centre, University of Bergen (180435)

Security of Quantum Cryptosystems Johannes Skaar, Dep. Electronics & Telecommunications, NTNU (180439)

Disaggregating the Study of Civil Wars Kristian Skrede Gleditsch, International Peace Research Institute (PRIO) (180441)

Biogeographic and population analyses of Thermotogales bacteria from hydrocarbon-rich environments Camilla Nesbø, Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, University of Oslo (180444)

Numerical modelling of the Wilson Cycle Susanne Buiter, Geological Survey of Norway (180449)

Automation of Error Control with Application to Fluid-Structure Interaction in Biomedicine. Anders Logg, Simula Research Laboratory AS (180450)

Media systems, news content and public perception of political reality Toril Aalberg, NTNU Samfunnsforskning A/S (180487)

The Function of Cyclin Dependent Kinases in the DNA Damage Response and Maintenance of Genome Stability Jorrit Enserink, Univiversity of Oslo, Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF (180499)

Genetic dissection of the reproductive ground-plan hypothesis of social evolution Gro Vang Amdam, Department of Animal and Aquacultural Sciences, Norwegian University of Life Sciences (UMB) (180504)

The Effects of Labor Force Participation on Spouses, Children and Peers Mari Rege, Faculty of Social Science, University of Stavanger (180512)

The “Forging” of Christian Identity in the Northern Periphery (c.820-c.1200) Ildar Garipzanov, Faculty of Arts, University of Bergen (180545)

Studying the early universe with non-gaussianities Frode Hansen, Institute of Theoretical Astrophysics, University of Oslo (180573)

Lipocalin 2 - a novel antimicrobial protein: Role in mycobacterial disease, urinary tract infection and in wound healing Trude Helen Flo, Department of Cancer Research and Molecular Medicine, NTNU (180578)

Physiological and pathological impacts of glutamine transporters Farrukh A. Chaudry, The Biotechnology Centre of Oslo, University of Oslo (180622)

Pragmatic resources in old Indo-European languages Dag Trygve Truslew Haug, Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas, University of Oslo (180632)

Regulatory networks in plants: The role of dually targeted transcription factors for the development of cells and organisms Kirsten Krause, Institute of Biology, University of Tromsø (180662)

Search for the origin of the enhanced low energy gamma emission Sunniva Siem, Department of Physics, University of Oslo (180663)

Processes in volcanic basins and the implications for global warming and mass extinctions Henrik Svensen, Physics of Geological Processes, University of Oslo (180678)

Modelling Transport in Porous Media over Multiple Scales Jan Martin Nordbotten, Department of Mathematics, University of Bergen (180679)