Her er gjengen som tenkte seg frem til en idé verdt 2,2 millioner. Fra venstre: Elise Bratteng Rønning, Merete Fabritius, Synnøve Aabrekk, Ingeborg Nordbø og Kåre Kristiansen. (Foto: Nordlandsforskning)
Her er gjengen som tenkte seg frem til en idé verdt 2,2 millioner. Fra venstre: Elise Bratteng Rønning, Merete Fabritius, Synnøve Aabrekk, Ingeborg Nordbø og Kåre Kristiansen. (Foto: Nordlandsforskning)

Fikk penger til idélab for reiselivet

Prosjektideen «Opplevelser for alle» fikk 2,2 millioner kroner i finansiering etter å ha overbevist under Forskningsrådets idélab for reiselivet.

Fire gode ideer kom gjennom nåløyet og ble tildelt finansiering på Forskningsrådets Idélab.

Akkurat denne ideen tok utgangspunkt i at mange mennesker ikke har mulighet til å velge reisemål bare ut fra motivasjon og ønsker om opplevelser. Det finnes blant annet 50 millioner mennesker i Europa som har en eller flere former for nedsatt funksjonsevne, og som må ta hensyn til disse når de velger reisemål.

– I grove trekk er idéen bak prosjektet å bidra til å videreutvikle et opplevelsesbasert reiseliv som er tilgjengelig for flest mulig, uansett funksjonsnivå, forteller Nordlandsforsknings Merete Kvamme Fabritius, som var med på å klekke ut den gode ideen sammen med fire andre.    

– I tillegg har vi et økende antall aktive eldre som reiser mer enn før, og ønsker flere tilpassede tilbud. Ved å utvikle et godt tilrettelagt reiseliv vil vi nå større deler av nasjonale og internasjonale markeder enn det vi gjør i dag, sier Fabritius.

Powered by Labrador CMS