Studentprogrammene som mottar midler fra Forskningsrådet får også mye faglig støtte, blant annet fra Eik idéverksted. (Foto: NMBU)
Studentprogrammene som mottar midler fra Forskningsrådet får også mye faglig støtte, blant annet fra Eik idéverksted. (Foto: NMBU)

Millioner til NMBU-studenter

13 prosjekter ledet av masterstudenter får inntil én million kroner hver fra Forskningsrådet.

Tre av disse prosjektene er fra NMBU. Forskningsrådet mottok 52 søknader fra prosjekter ved 13 universiteter og høyskoler, hvorav 11 fra NMBU.

– Dette er en fantastisk nyhet. Jeg er veldig glad for at studentene våre skaper så mange gode prosjekter og at så mange søkte i år. Og jeg er veldig glad for at tre prosjekter har fått tilslag. Ved NMBU er vi opptatt av å se forskning, utdanning og innovasjon i sammenheng. Det er en forutsetning for å lykkes med kunnskap for en bærekraftig utvikling. Denne tildelingen er et eksempel på at vi lykkes med dette arbeidet, sier NMBU-rektor Mari Sundli Tveit.

Ordningen STUD-ENT skal bidra til at flere gode forretningsideer fra studentgründere blir til nye produkter og tjenester.

Ved NMBU er det studenter fra Handelshøyskolen (HH) og Fakultet for realfag og teknologi (Realtek) som nå får støtte til å kommersialisere tre gründerprosjekter.

Powered by Labrador CMS