Seks av ti prosjekter leverer

Seks av ti SkatteFUNN-prosjekter resulterer, ifølge bedriftene, i nye produkter eller tjenester.

Publisert
"SkatteFUNN-PROSJEKT: Ørsta Stål AS har flere godkjente SkatteFUNN-prosjekter. Ett av dem er et nytt bro- og veirekkverk, som skal øke sikkerheten på veiene."
"SkatteFUNN-PROSJEKT: Ørsta Stål AS har flere godkjente SkatteFUNN-prosjekter. Ett av dem er et nytt bro- og veirekkverk, som skal øke sikkerheten på veiene."

Forskningsrådet har sammenstilt bedriftenes egne sluttrapporter om effekten av nærmere 7000 ferdigstilte Skattefunn-prosjekter i perioden 2002, da ordningen ble innført, og fram til 2005.

For over en tredel av prosjektene ble det rapportert om betydelig økonomisk gevinst som følge av ordningen. Den rapporterte gevinsten gjaldt alle næringer, men høyest andel ble funnet i IKT-sektoren og prosjekter innenfor olje og gass.

Undersøkelsen viste også en viss regional variasjon. Prosjekter i Oslo lå på topp. 71 prosent av de spurte her rapporterte at de har oppnådd nye innovasjoner (produkter eller tjenester). Gjennomsnittet for hele landet var 59 prosent.

Nær halvparten av SkatteFUNN-prosjektene forventes å resultere i nye produkter eller tjenester også i fremtiden, ifølge undersøkelsen.

- Dette tyder på at SkatteFUNN har gjort bedriftene mer orientert mot utviklingsarbeid og gjort dem bedre i stand til å fornye seg, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet.