– Kunnskap om historien gir fellesskapsfølelse, sier Katrine Furu Dyvart. Her sammen med en skoleklasse som besøkte utgravingsområdene ved Khami, Zimbabwe. (Foto: UiO)
– Kunnskap om historien gir fellesskapsfølelse, sier Katrine Furu Dyvart. Her sammen med en skoleklasse som besøkte utgravingsområdene ved Khami, Zimbabwe. (Foto: UiO)

Masterstudent graver i Afrikas historie

I juli skal Katrine Furu Dyvart holde foredrag for flere hundre profesjonelle arkeologer i Sør-Afrika. Temaet er masteroppgaven hun akkurat har fullført.

– Jeg må innrømme at det også er litt skummelt. Dette blir første gang jeg holder et ordentlig foredrag basert på forskning jeg selv har gjort, sier Dyvart.

26-åringen har gjort feltarbeid i kulturminnebyen Khami i Zimbabwe. For rundt 500 år siden var Khami en by med trolig mange tusen innbyggere. Lenge har historikere ment at eliten bodde ved steinmurene i høyden, mens den lavere klassen bodde i bunnen av Khami. 

– Min forskning tyder på at dette ikke stemmer, sier Dyvart.

Hun har sammenlignet dyrebein funnet i høyden av Khami med dyrebein funnet på bunnen og mener det ikke var forskjell i matkultur på de to stedene. Dyrebeinene er fra husdyr og ville dyr som levde ved Khami på 1400- til 1600-tallet. Bein-analysene gir også ny historisk kunnskap om det afrikanske klimaet.

– Ved å studere nitrogennivået i dyrebeinene har vi kunnet se hvordan dyrene hadde det. Høye nitrogenverdier kan fortelle at dyrene var stresset, mens lave og stabile verdier viser det motsatte, sier Dyvart.