Regjeringen går inn for å starte innføring av tarmkreftscreening fra 2019, og bevilger ekstra penger til forberedelser.

Mer penger til tarmkreftscreening for alle over 55 år

Regjeringen vil innføre et nasjonalt program for screening av tarmkreft fra 2019, og foreslår 18 millioner kroner ekstra i 2018 for å forberede innføringen. Pengene skal gå til å utdanne skopører, blant annet. 

12.10 2017 11:57

Tarmkreft er en av de sykdommene i Norge som flest dør av. Samtidig er dette en sykdom som sjelden kan oppdages på et tidlig tidspunkt.

– Innføring av screening vil spare mange mennesker for lidelse, sa finansminister Siv Jensen da hun la frem statsbudsjettet for 2018 torsdag.

Vil redusere dødelighet

Fra 2012 har det vært et pilotprosjekt for screening ved Moss og Bærum sykehus. De gode resultatene fra pilotprosjektet er grunnlag for forslaget om nasjonalt program.

– Norge ligger på verdenstoppen i forekomst av tarmkreft, og risikoen øker med alder. Vi vet at screening kan redusere dødelighet, og at man kan oppdage kreften tidlig. Derfor vil vi at alle skal få screening det året de fyller 55 år, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Utdanning av personell

De nye midlene i statsbudsjettet for 2018 skal gå til utvikling av nytt IT-program, rekruttering av personell, skopiskole og investeringer i skopisentre. Skopi vil i denne sammenheng si at man undersøker tarmen med et instrument som føres inn fra endetarmen. 

Til sammen foreslås det bevilget 62,8 millioner kroner til dette formålet i 2018.

1500 dør av sykdommen

Hvert år rammes 4300 nordmenn, og 1500 dør av sykdommen. Screening for tarmkreft vil kunne redusere dødelighet med 14-28 prosent avhengig av metode.

Forslaget er i tråd med anbefaling fra Helsedirektoratet og innebærer at programmet gjøres landsdekkende i løpet av en femårsperiode, der tilbudet gis til alle kvinner og menn det året de fyller 55 år.

– God start 


Giske Ursin i Kreftregisteret er glad for forslaget. (Foto: Kreftregisteret)

Direktør i Kreftregisteret, Giske Ursin, er glad for satsingen på statsbudsjettet.

– Dette er en god start. Planleggingen av et nasjonalt screeningtilbud mot tarmkreftstarter for alvor nå, og en nasjonal utbygging både av IKT-system og oppbygging av ekspertise krever betydelige investeringer, opplyser  sier Giske Ursin i en epost til forskning.no.

Men dette må selvsagt gjøres trinnvis, og nå kan vi begynne med å planlegge logistikk, IKT-systemer og rekruttering og opplæring av personell, tilføyer hun.

Tarmkreft rammer mange, og er også en alvorlig byrde for folkehelsen. Med screening kan mye lidelse unngås – og vi synes også det er positivt at screening og annet forebyggende arbeid innen livsstil skal ses i sammenheng, skriver hun.  

– Når programmet rulles ut er det viktig at vi sikrer kvalitet, kompetanse og mulighetene for å framskaffe ny viten, understreker Ursin.

Artikkelen er oppdatert.

Annonse

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse