Lufting og vasking viktigere enn vi tror

Hvis vi gjør litt mer som besteforeldrene våre gjorde, kan vi unngå risikofaktorer som kan gi helseplager og nedsatt trivsel.

Et inneklima med god ventilasjon, riktig temperatur og lite støv er bra for helsa vår. (Foto: Shutterstock)
Et inneklima med god ventilasjon, riktig temperatur og lite støv er bra for helsa vår. (Foto: Shutterstock)

Luft, vask og unngå fukt og mugg. Det er et av budskapene i en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

– Dette er kunnskap som har vært kjent i mange, mange år, men som det er viktig å minne om, sier seniorforsker Rune Becher, som har ledet arbeidet med rapporten.

– Besteforeldrene våre levde etter og tok vare på disse hygieniske rådene. I vår hektiske hverdag kan det virke som om tiltak som bidrar til et godt inneklima, har blitt en salderingspost, sier Becher.

Han understreker at de aller fleste ikke vil bli alvorlig syke av et dårlig inneklima. Likevel er det klart at et dårlig inneklima kan påvirke skoleprestasjoner og arbeidsevne, gi mistrivsel, plager og i verste fall utløse eller forverre sykdom.

Ifølge rapporten kan inneklima påvirke sykdom og plager som irritasjon i hud og slimhinner, hodepine, luftveissykdommer og allergiske reaksjoner i luftveiene.

Ingen dramatiske endringer

Forrige rapport om inneklima kom i 1998. I den nye rapporten har ekspertgruppen som Becher har ledet, gått gjennom ny forskning og gitt en vitenskapelig oppsummering av kunnskapen på feltet.

Ifølge Becher har det generelt sett ikke skjedd dramatiske endringer i kunnskapsgrunnlaget siden forrige rapport. Det er heller ikke store endringer i de praktiske rådene.

– Ny forskning har imidlertid nyansert kunnskapen og gjort at vi mener det er viktig å fokusere mer på enkelte inneklimaområder, som fukt og mugg, svevestøv og flyktige organiske forbindelser, forteller Becher.

– De praktiske rådene og normene i rapporten er ikke juridisk bindende. De kan imidlertid være et faglig grunnlag for avgjørelser om inneklima og fungere som en juridisk støtte – for eksempel dersom kommunehelsetjenesten ønsker å stenge en barnehage, forklarer han.

Skadelig fukt og mugg

Ulike undersøkelser tyder på at mellom 10 og 20 prosent av boliger, skoler og andre bygninger har mugg- og fuktproblemer.

– Siden forrige rapport har det også kommet flere studier som tyder på at fukt og mugg er knyttet til utvikling og ikke bare forverring av sykdom, som astma og allergi, sier Becher.

Seniorforsker Rune Becher. (Foto: Folkehelseinstituttet)
Seniorforsker Rune Becher. (Foto: Folkehelseinstituttet)

– Det er ennå ikke slått fast at det er mugg eller fukt som gjør at noen blir syke, eller i så fall hvordan. Men vi vet at det er mer helseplager der det er mugg og fukt, så da bør det ikke spille noen rolle for det praktiske rådet at kunnskapen om eventuelle årsakssammenhenger ikke er helt på plass, mener han.

Problemer bør løses med en gang

Becher understreker at det er viktig å ta tak i inneklimaproblemer med en gang de oppstår.

– Mange inneklimaproblemer kan sannsynligvis løses tilfredsstillende med det vi vet i dag forutsatt at både samfunnet og enkeltpersoner er villige til å bruke tid og ressurser på dette, sier han.

Studier viser for eksempel at sykelighet ved barneastma kan reduseres betraktelig ved bedrede vaskerutiner, bruk av støvsugere og luftrensere med HEPA-filter samt informasjon og opplæring av foreldre.

– Dette viser at relativt beskjedne investeringer i et bedret inneklima kan spare samfunnet for betydelige utgifter, både direkte og indirekte i form av reduserte helseutgifter og redusert sykefravær fra jobb og skole, påpeker Becher.

Referanse:

Becher m.fl: Anbefalte faglige normer for inneklima. Revisjon av kunnskapsgrunnlag og normer (pdf), rapport 2013:7, Folkehelseinstituttet.

Miljøpåvirkning og helse

Forskningsrådets program for Miljøpåvirkning og helse skal bidra til forskning om sammenhengen mellom miljø, arvelige faktorer og helse.

Powered by Labrador CMS