Størst strømforbruk på kalde vintermorgener

Belastningene på kraftsystemet er størst på kalde ukedager mellom klokken 8 og 10 om morgenen. Da forbruker husholdnings- og næringskunder mest strøm, viser ny analyse.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Neppe en drømmenabo for mange"
"Neppe en drømmenabo for mange"

Tidspunkt for sektorenes toppforbruk vinterstid

  • Husholdningene og Primærnæring: Mellom kl 7-10
  • Sekundær- og tertiærnærnæringene: Mellom klokken 8 og 11.
     

Analysedata

Analysen er basert på måldata fra timemålte kunder hos Skagerak Nett i 2006. Datasettet inneholder 3886 bedriftskunder og 3930 enkeltmålte husholdninger.

SSB-forskerne Torgeir Ericson og Bente Halvorsen har sett på hvordan kortsiktige variasjoner i strømforbruk for ulike kundegrupper i alminnelig forsyning ved å beskrive hvordan timeforbruket varierer over døgnet, uken og året.

Alminnelig forsyning er en sammensatt gruppe bestående av fire sektorer: husholdningskunder og næringskunder innen primær-, sekundær- og tertiærnæringene.

- I alle sektorene er forbruket størst om morgenen, og strømforbruket varierer mellom ukedager og helger. Primærnæringene skiller seg imidlertid ut, forteller Ericson.

Primærnæringene bruker relativt mye strøm om natten, mens forbruket går ned midt på dagen store deler av året. Innen primærnæringene er det heller ingen forskjell på forbruk i helger og ukedager.

Analysen viser sterk temperaturfølesomhet i forbruket til husholdningene og kundene i primærnæringene, men også for andre næringskunder ser forbruket ut til å avhenge av utetemperatur.

Belastninger i kraftsystemet

Det høyeste forbruket av elektrisitet observert i Norge var 5. februar 2001. Toppen kom da i 10-tiden og førte til relativt høye spotpriser flere timer den dagen, noe som indikerer at produksjonen nærmet seg kapasitetsgrensen.

- Historisk sett er slike situasjoner med så stor belastning svært sjeldne, men de kan medføre store belastninger på kraftsystemet når de oppstår.

- En måte å unngå slike anstrengte situasjoner i fremtiden er å sette inn tiltak for å redusere belastningen eller flytte forbruket rundt 8-10-tiden, sier Halvorsen.

Viktig for planlegging

(Illustrasjonsbilde: www.colourbox.no)
(Illustrasjonsbilde: www.colourbox.no)

Størrelsen på forventet forbruk i topplasttimer er av stor betydning i planleggingen av kapasitetsbehov for overføring og produksjon i kraftmarkedet.

- Dersom tiltak for å redusere toppbelastningene er ønskelige, bør de konsentrere seg om å redusere eller flytte forbruk vekk fra dette tidspunktet, sier Ericson.

Ifølge forskerne kan tiltak for økte insentiver til slik atferd være tidsdifferensiert prising over døgnet og kontrollert utkobling av last (for eksempel utkobling av varmtvannstanker).

Lenke:

Torgeir Ericson og Bente Halvorsen: Hvordan varierer timeforbruket av strøm i ulike sektorer? i SSBs Økonomiske analyser.

Powered by Labrador CMS