Fødselsleger og gynekologer er mindre sårbare for stress og mer utadvendte og besluttsomme enn andre.
Fødselsleger og gynekologer er mindre sårbare for stress og mer utadvendte og besluttsomme enn andre.

Fødselsleger er vennligere og mer ansvarsbevisste enn andre

En svensk overlege har undersøkt hvilken personlighetstype gynekologer og fødselsleger har. De kommer bedre ut enn resten av befolkningen på mange sympatiske trekk.

Det å føde er relativt trygt i velstående land. Likevel kan det oppstå nødsituasjoner hvor utfallet for mor og barn er avhengig av legens beslutninger.

Fødselslegen Gabriel Raoust funderte på hvorfor kolleger av og til fatter ulike beslutninger i visse situasjoner på jobben hvor legene burde ha reagert likt.

Han undret på om det kan skyldes ulik personlighet hos legene og om det påvirker hvordan de utfører jobben.

Dette avfødte ideen om å undersøke om fødselsleger har visse særegne karaktertrekk, skriver Dagens Medicin.

– Trolig søker personer med slike trekk seg oftere til fødselsomsorgen, sier stipendiat Gabriel Raoust ved Lund Universitet.
– Trolig søker personer med slike trekk seg oftere til fødselsomsorgen, sier stipendiat Gabriel Raoust ved Lund Universitet.

Mindre nevrotiske og mer vennlige

Han og hans kolleger har undersøkt personlighetstrekk hos gynekologer og obstetrikere. Obstetrikk er spesialisering i behandling av mødre og fostre under graviditet og fødsel.

Resultatene ble sammenlignet med en referansegruppe på nær 2.000 personer i befolkningen generelt.

Fødselslegene og gynekologene scoret lavere enn kontrollgruppen på nevrotisisme. Det vil si at de er emosjonelt stabile, har lite angst og lav sårbarhet for stress.

Slik ble studien gjort

En spørreundersøkelse ble sendt ut til medlemmer i Svensk forening for obstetrikk og gynekologi. 470 leger svarte.

Spørsmålene var basert på den etablerte femfaktormodellen innen personlighetspsykologi.

Den beskriver personligheten ut fra om man scorer høyt eller lavt på en skala for: Vennlighet, åpenhet for ny erfaring, nøyaktighet, utadvendthet og nevrotisisme.

Noen av spørsmålene dreide seg om hva de ville gjøre i gitte jobbsituasjoner.

Legene scoret også høyere enn andre på utadvendte trekk, vennlighet og ansvarsbevissthet.

Kvinnelige fødselsspesialister scoret høyere enn menn på nevrotisisme, imøtekommenhet og ansvarsbevissthet.

Studien er publisert i Scientific Reports.

Fødsler kan bli akutt potensielt farlig

Femfaktor-modellen:

Femfaktormodellen, kalles også «»The big 5. Den er en psykologisk teori om at individers personlighet kan forstås og beskrives ved hjelp av fem overordnede dimensjoner som 30 underliggende karaktertrekk ordnes inn under.

Medmenneskelighet: Om man er hensynsfull, medfølende og samarbeidsvillig.

Åpenhet for erfaring: Om man er åpen for nye erfaringer og opplevelser.

Planmessighet: Om man utviser selvdisiplin, er velorganisert og flittig.

Utadvendthet: Om man er utadvendt, selvsikker.

Nevrotisisme: Emosjonell ustabilitet, kjennetegnes av angst og sårbarhet for stress.

Et trekk forstås som en egenskap ved individet som får det til å handle på en bestemt måte i bestemte situasjoner som er relativt stabilt over lengre tid. Femfaktor-modellen blir ofte brukt i grunnstammen til personlighetstester.

– Trolig søker personer med slike trekk seg oftere til fødselsomsorgen, sier Gabriel Raoust til Dagens Medicin.

Han jobber selv som overlege i obstetrikk og gynekologi ved sykehuset i Ystad. Han er også doktorgradsstipendiat ved universitetet i Lund.

Det å være følelsesmessig stabil og nøyaktig er egenskaper som er nødvendige om en fødsel blir akutt og potensielt farlig, mener han.

De fant også en kobling mellom dem som scoret høyt på nevrotisisme og dårligere individuell beslutningsevne.

Raoust mener det er logisk at de som er mer følelsesmessig ustabile, foretrekker å jobbe i team.

Selvvalg kan være svakhet

Studien har noen svakheter, innrømmer forskerne selv. Det var et stort flertall kvinner blant legene som svarte – nær åtte av ti var kvinner.

Legene var i snitt 46 år, og de hadde 15 års erfaring fra sykehus i snitt.

I befolkningen ellers, som legene ble sammenlignet med, var kjønnsbalansen jevnere. Alderen var også lavere.

En annen mulig svakhet var skjevhet i form av hvem som valgte å svare. Det kan hende at flere som var av det vennlige slaget, svarte på spørreundersøkelsen.

Dette er en kjent metodisk svakhet i spørreundersøkelser der deltakerne velger om de vil svare eller ikke.

Referanse:

G. Raoust mf: Personality traits and decision-making styles among obstetricians and gynecologists managing childbirth emergencies. Scientific reports, 5. april 2023.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS