Rognkjeks spiser stort sett det den får servert, og kan vokse utrolig raskt, helt fra yngelstadiet. Men rask vekst krever mer av fôret, og det kan lettere oppstå mangel på enkelte næringsstoffer.  (Foto: Nofima)
Rognkjeks spiser stort sett det den får servert, og kan vokse utrolig raskt, helt fra yngelstadiet. Men rask vekst krever mer av fôret, og det kan lettere oppstå mangel på enkelte næringsstoffer. (Foto: Nofima)

Hva skal vi fôre rensefisken med?

Rensefisk går sammen med laks i merder og spiser lus av laksen. Dette er et viktig bidrag i kampen mot lakselus. Men lus er mer som «snacks» å regne og gir ikke nok næring til rensefisken. I et nytt prosjekt skal forskere skaffe kunnskap om riktig fôr og ernæring.

‒ Målet for oppdrettsnæringa er å bli selvforsynt med oppdrettet rensefisk og da er det nødvendig å ha kunnskap om hvordan vi skal fôre rensefisken for at den skal overleve og være en effektiv lusespiser, sier Ingrid Lein i Nofima.

Hun leder en stor, fireårig satsing, som Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) nå har finansiert. I dette prosjektet, «CleanFeed», skal forskere fra ulike institusjoner samarbeide nært for å få fram ny kunnskap på en effektiv måte.

Næringen satser stort sett på  rensefiskartene rognkjeks og berggylt. Derfor konsentrerer forskerne seg på disse to artene. Rognkjeks og berggylt har ganske ulik fysiologi, adferd og egenskaper. Felles for de begge er at robust fisk med lav dødelighet, solid helse og ernæringsstatus er en forutsetning for at artene skal trives i laksemerdene, og gjøre jobben sin som lusespisere.

‒ Vi mener at fisken må få riktig fôr, hvis vi skal oppnå dette, sier Lein.

Powered by Labrador CMS