Saken er produsert og finansiert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) - Les mer

Venter lenger med å gyte

Oppvarming av havoverflaten og endringer i ferskvannsforholdene kan være noe av årsaken til at atlantisk laks blir eldre før den reproduserer.
11.8 2012 05:00

Over tid har man med bekymring sett at produksjonen av atlantisk laks har gått ned, uten at man helt kunne fastslå grunnen til dette.

Variasjoner i mengden av voksen fisk er avhengig av flere variabler som overlevelsesrate, vekst og kjønnsmodning opp mot ulike naturforhold.

Og nettopp fordi det er så mange variabler, og fordi laksen lever i svært forskjellige habitater gjennom livsløpet sitt, er årsakene til nedgangen vanskelig å fastslå.

Færre returnerer

Et forskningsprosjekt finansiert av Forskningsrådet, med bidrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), har nå sammenlignet fangsten av laks i 59 norske vassdrag i perioden 1992-2007.

Analysene ble utført på laks som hadde tilbrakt en eller to vintre til havs og som hadde forlatt vassdrag samme år. Forskerne fant at andelen laks som returnerte for å gyte etter en overvintring til havs har gått ned, samtidig som havoverflaten har blitt varmere.


Laks.

I tillegg fant man at vannføringen i vassdraget året før laksen vandret ut i havet også påvirket alderen ved kjønnsmodning. Laksen utsatte tilbakevandring for å gyte når vannføringen hadde vært høy året før utvandring.

Disse to funnene antyder dermed at variasjonene i gytealder hos laks fra samme årskull kan forklares både med store omveltninger i det nord-østlige Atlanterhavet, som påvirker laksens vekt etter utvandring, og forholdene i vassdraget som påvirker veksten på ungestadiet.

- Funnene er meget interessante og illustrerer kompleksiteten bak de årlige variasjonene vi registrerer i norske laksebestander, sier NVE-forsker Jan Henning L'Abée-Lund.

Referanse:

Otero m.fl.: Contemporary ocean warming and freshwater conditions are related to later sea age at maturity in Atlantic salmon spawning in Norwegian rivers. Ecology and Evolution, Ecology and Evolution, published online: 28 JUL 2012, doi: 10.1002/ece3.337

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Emneord