Høye nivåer av visse fettsyrer fra fisk er gunstig for gravide, ifølge ny studie. (Foto: NTB Scanpix)
Høye nivåer av visse fettsyrer fra fisk er gunstig for gravide, ifølge ny studie. (Foto: NTB Scanpix)

Å spise saltvannsfisk kan beskytte mot for tidlig fødsel

De gravide med lavest nivå av omega-3 i starten av svangerskapet, hadde større risiko for å føde for tidlig.

Publisert

Ifølge en ny studie kan høye konsentrasjoner av visse fettsyrer som finnes i saltvannsfisk beskytte mot å føde for tidlig.

Det viser en studie utført av danske og amerikanske forskere utført blant danske mødre, som nylig ble publisert i EBioMedicine.

Forskerne tok utgangspunkt i det danske fødselsregisteret, og plukket tilfeldig ut over 700 danske kvinner som hadde fått barn mellom 1996 og 2003.

Fødselsdata og blodprøver

Av dem hadde 376 kvinner født barnet mye for tidlig, det vil si før 34. svangerskapsuke. Resten hadde født fullbårne barn.

Kvinnene hadde levert blodprøver gjennom første og andre trimester av svangerskapet.

Analyser av blodprøvene viste at kvinner med den laveste andelen av bestemte lang-kjedede fettsyrer fra fisk, hadde ti ganger høyere risiko for å føde for tidlig, sammenlignet med kvinner med de tre høyeste nivåene av EPA og DHA.

De kvinnene som hadde den nest laveste andelen av fettsyrene i blodet, hadde 2,7 ganger høyere risiko for å føde for tidlig, sammenlignet med de som hadde mest.

Laks og torsk

Slike fettsyrer finnes i fet fisk som sild, makrell, laks, tunfisk og ansjos, men også i magrere sorter som torsk og hyse.

Forskere har lenge hatt en mistanke om at høyt inntak av slike fettsyrer kan redusere risikoen for å føde for tidlig.

Noen studier har da også tidligere støttet denne hypotesen, men tidligere forskning har vært sprikende.

- Våre funn understreker hvor viktig det er å sørge for nok inntak av omega 3-fettsyrer under graviditeten, sier Sjurdur F. Olsen, professor i ernæring ved Harvard Chan School og leder for Center for Føtal Programmering ved Statens Serum Institut i København.

Anbefaler fisk eller supplement

Forskerne mener at kvinner med lave nivåer av EPA og DHA bør ta grep og enten spise mer saltvannsfisk eller ta fiskeolje-tilskudd.

Rent teoretisk kan det redusere risikoen for en for tidlig fødsel.

- Resultatene av denne studien tyder i det minste på at måling av innholdet omega-3-fettsyrer i blodet hos gravide, kan brukes til å forutse kvinners risiko for å føde for tidlig, sier Jeremy Furtado, seniorforsker ved Harvard Chan School.

Advarer mot å spise visse abbor og røye

Sjurdur F. Olsen oppfordrer forbrukere til å sjekke myndighetenes kostholdsveiledning for gravide, for å være sikker på å ta riktig valg om hvilke typer fisk man bør spise og ikke, i svangerskapet.

I nyere tid har det kommet advarsler til gravide mot å spise for mye ferskvannsfisk, på grunn av kvikksølvinnholdet. Kvikksølv kommer fra luftforurensning fra andre land, og samles mest opp i stor ferskvannsfisk.

Ifølge nettsiden Matportalen, som utgis av Helsedirektoratet, anbefales gravide å spise fisk to til tre ganger i uken, og gjerne som pålegg. Halvparten bør være fet fisk.

Men gravide bør unngå å spise ferskvannsfisk som gjedde, abbor over ca 25 centimeter, samt ørret og røye over en kilo.

De bør også unngå fersk tunfisk , blåkveite over tre kilo, rakfisk og det brune i krabben. Hermetisert tunfisk er helt trygt.

For tidlig fødsel en belastning

Fødsler som skjer lenge før termin er en stor følelsesmessig belastning for foreldrene og kan gi de premature barna helseproblemer og senskader som læringsproblemer.

For tidlige fødsler er også en økonomisk belastning på helsevesenet.

Derfor er det mye å vinne på å prøve å finne mulige risikofaktorer, og unngå dem. Men forskerne advarer samtidig mot å generalisere for mye på bakgrunn av at studien er gjort i Danmark, hvor forekomsten av for tidlige fødsler er lav.

Studien bør derfor gjentas i andre land for å se om noen finner lignende resultater, mener de.

Kan være andre faktorer

De påpeker også resultatet ikke nødvendigvis reflekterer ulik kost, men at det kan være bakenforliggende, genetiske faktorer som også kan spille en rolle.

Forekomsten av for tidlige fødsler er lav, men sammenhengen var tydelig.

De fiskefettsyrene som ble målt i studien var eikosapentaensyre og dokosaheksaensyre (EPA + DHA).

Nivåer under 1,6 prosent ga høyere risiko for å føde for tidlig enn de som hadde 1,8 prosent eller høyere.

Studien ble utført av forskere ved Harvard T.H. Chan School of Public Health i samarbeid med Statens Serum Institut i København.

Referanse:

S. F. Olsen mf: Plasma Concentrations of Long Chain N-3 Fatty Acids in Early and Mid-Pregnancy and Risk of Early Preterm Birth. EBioMedicine, 3. August , 2018. doi: 10.1016/j.ebiom.2018.07.009