Bedre fiskekvalitet med superkjøling

Bruk av superkjøling gir bedre kvalitet, sammenlignet med filet som er kjølt med vanlig metode.

Publisert
"Produksjon av superkjølt filet ved Aker Seafoods anlegg i Hammerfest. Forsker Torbjørn Tobiassen (nærmest) registrerer og loggfører temperatur i fileten."
"Produksjon av superkjølt filet ved Aker Seafoods anlegg i Hammerfest. Forsker Torbjørn Tobiassen (nærmest) registrerer og loggfører temperatur i fileten."

I forsøket ble torsk filetert, superkjølt og pakket ved Aker Seafoods anlegg i Hammerfest, og deretter fraktet til Danmark.

Resultatene viser at holdbarhetstida kan forlenges med ett til to døgn, og samtidig gi bedre kvalitet.

Men forsøket viser også at fileten som var superkjølt ga fra seg mer vann etter porsjonering og brettpakking, enn fisken som var kjølt på vanlig måte.

Vil unngå vanntap

- Dette betyr ikke nødvendigvis at den superkjølte fisken slipper mer vann totalt, sier seniorforsker Leif Akse ved Fiskeriforskning.

- Forklaringen kan være at vanlig kjølt filet slipper vann gradvis under transporten, mens den superkjølte først gjør det etter at vannet som er frosset i den smelter.

- I forsøket målte vi mye vanntap etter at den var pakket om og satt på kjølelager, der temperaturen var to plussgrader.

Selv om brettpakningene har et underlag som tar opp fukten, er det best at mest mulig vann forblir i fileten. Derfor ønsker forskerne å undersøke hvordan vanntapet kan reduseres mest mulig.

Sparer penger og miljø

- Det har tidligere vært gjennomført forsøk med superkjøling av fisk, men det er første gang at vi har fulgt denne typen produkter helt ut til kjøperne i markedet, sier Akse.

Kristian Prytz, som har ledet prosjektet på vegne av Filetforum, er svært godt fornøyd med resultatene.

- Forsøket med superkjøling har vist at vi kan oppnå lengre holdbarhet, bedre kvalitet og reduserte fraktkostnader, sier Prytz.

- For bedrifter som ønsker å ta dette i bruk, blir det viktig å få formidlet til kundene hva superkjøling innebærer.

-For eksempel er grossister og supermarkeder vant til at is i kassene er et kvalitetstegn. Men i kassene med superkjølt filet er det ikke is, og det må formidles som et kjennetegn på kvalitet for denne typen produkter, sier Prytz.

Prosjektet er et samarbeid mellom Filetforum i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Aker Seafoods Finnmark, Thorfisk, SINTEF Energiforskning og Fiskeriforskning. Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.

Fiskeriforsknings rapport 23/06 beskriver prosjektet, og kan lastes ned på nettsidene til Fiskeriforskning.