Kartlegging av sjøørret i Verdal. (Foto: Stian Stensland)
Kartlegging av sjøørret i Verdal. (Foto: Stian Stensland)

Kartlegger sjøørret i Verdal

Forskere fra NMBU kartlegger produksjon av fisk i sjøørretbekker i Verdal. Målet er å kunne komme med forslag til gode restaureringstiltak slik at fiskeproduksjonen kan økes.

I motsetning til tidligere tider er det nå politisk vilje i Norge for å gjenåpne lukkede bekke- og elvestrekninger. Vannmiljøforskriften sier at alle vannforekomster i Norge skal ha god økologisk status innen 2020 og da må status kartlegges, og tiltak iverksettes. 

– Gjenåpnede bekke- og elveløp er viktige bidrag i håndteringen av klimaendringer og gjør områdene til mer attraktive bo- og rekreasjonsarealer, sier en av forskerne bak prosjektet, førsteamanuensis Stian Stensland ved NMBU.

Sammen med forskerkollegaene Thrond Haugen (NMBU), Jonathan Colman (NMBU), Morten Bergan (NINA) og masterstudent i miljø- og naturressurser, Eir Hol, kartlegger de nå produksjonen av fisk i sjøørretbekkene i Verdal.

Denne informasjonen skal brukes som grunnlag til å komme med gode forslag til restaureringstiltak i området. Det trengs, for alt fiske etter sjøørret i Trondheimsfjordvassdragene har vært stengt siden 2010 på grunn av lave bestander.