Saken er produsert og finansiert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) - Les mer

I dag svømmer trønderlaksen til havs

I år svømmer laksesmolten ut i havet tolv dager tidligere enn i 1961. Forskere mener det skyldes klimaendringene.
21.5 2014 05:00


- Vi fant at laksesmolt anno 2014 svømmer fra oppvekstelva og ut i havet ca. 12 dager tidligere enn laksesmolt anno 1961 gjorde, sier forsker Jan Henning L’Abée-Lund i NVE.

Forskere fra inn og utland har i 50 år studert laksens utvandingsmønster: Fra den unge atlantiske laksen i løpet av våren svømmer ut fra elven den er klekket ut og vokst opp i, og dens videre ferd ut i havet for å finne mat.

De har analysert datoen for laksens utvanding fra ferskvann til saltvann for årene 1961 til 2010, for 67 elver fordelt i artens utbredelsesområde som er i Nord Atlanteren, Bottenviken og Kvitsjøen.

-  Det vi fant var at laksesmolt anno 2014 svømmer fra oppvekstelva og ut i havet ca. 12 dager tidligere enn laksesmolt anno 1961 gjorde. Dette kan trolig tilskrives klimaendringer, sier forsker Jan Henning L’Abée-Lund i NVE.

Vanntemperaturen gir startsignalet

Denne forklaringen skyldes ifølge forskerne at utvandringen er tett knyttet opp til ferskvannstemperaturer. Utvandringen får et oppsving med en elvetemperatur på rundt 10 C og flater ut når vannet er varmere enn dette.

- Gjennomsnittlig fant vi at utvandringen av laks til Nord Atlanteren har endret seg over tid, og har startet gjennomsnittlig 2,5 dager tidligere per tiår i tidsserien som er analysert. Denne endringen stemmer overens med endringer i luft-, elv- og havtemperaturer og kan tyde på at den atlantiske laksens vandring til havs responderer på de globale klimaendringene, forklarer L’Abée-Lund.


Forsker Jan Henning L’Abée-Lund i NVE

Senere i Finmark og tidligere på Sørlandet

Dateringen for utvandringen er resultatet av en svært omfattende modellering av store datamengder med tidsangivelse på smoltutvandringen gjennom 3- 50 år i de 67 elvene. Disse dataene ble så koblet opp mot store datasett på vannføring og vanntemperatur i de enkelte elvene samt temperatur og mengde planteplankton i havet. 

– Trønderlaksens utferdstrang 21. mai er trukket fram som indikator fordi den er et tidsmessig midtpunkt for utvandringen av laksesmolt langs Europas kyst, sier NVE-forskeren.

Kunnskapen kan også overføres til laksen i Finmark og på Sørlandet.

- Modelleringene gjør at vi nå kan predikere når laksen forlater et hvert vassdrag i hele artens utbredelsesområde. Dette omfatter Canada og nordlige deler av USA i vest, og fra Spania til Kvitesjøen i Russland i øst. Modelleringen forteller oss at laksesmolten forlater elvene i Finmark ca. 35 dager senere enn trønderlaksen, mens laksesmolten på Sørlandet forlater elvene ca. 10 dager tidligere enn i Trøndelag, sier L’Abée-Lund.

Til havet for å gjøre seg fet

Ung atlantisk laks (Salmo salar) svømmer i løpet av våren og forsommeren ut fra elven den er klekket og vokst opp i.

Målet er å vokse og finne mat i havet. Overgangen fra oppveksten i ferskvann til utvandring til havet er preget av en rekke endringer hos laksen.

Tidspunktet for utvandringen bestemmes av daglengde og vanntemperatur og har sannsynligvis utviklet seg for å sikre at forholdene i havet er optimale for god vekst og overlevelse for ungfisken rett etter utvandring. Fisken forlater elvene etter 1 - 6 år og har en total lengde på 12 – 25 centimeter. Etter 1 - 4 år i havet returnerer den til sin fødeelv for å formere seg.

Referanse:

Otero, J., L’Abée-Lund, J.H., m.fl.: Basin-scale phenology and climate variability in anadromous fishes: global seaward migration timing of the charismatic Atlantic salmon (Salmo salar) i Global Change Biology, doi 10.111/gcb.12363 Sammendrag

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Vandring - migrasjon

Vandring, migrasjon, mellom ulike habitater er viktige hendelser i livssyklusen til mange fisker, fugler og dyr.

Slike vandringer involverer ofte reiser over lange avstander, og utløses vanligvis av sesongmessige endringer i omgivelsene.

Ofte skjer migrasjon i forbindelse med forflytning mellom reproduksjons- og (opp)vekstområder.

Emneord