Denne artikkelen er produsert og finansiert av Havforskningsinstituttet - les mer.

Studien er gjort på gravide fra hele landet. En slik oversikt over omega-3-nivåene til norske gravide har ikke vært tilgjengelig før nå.
Studien er gjort på gravide fra hele landet. En slik oversikt over omega-3-nivåene til norske gravide har ikke vært tilgjengelig før nå.

Bare en av tre gravide følger kostholdsrådene for omega-3

Men 77 prosent tar omega-3-tilskudd.

Forskerne så at både de gravide som tok tilskudd av omega-3, og de som spiste mye sjømat, hadde mer av de marine omega-3-fettsyrene i blodet enn de som ikke gjorde det.

– Selv om funnene var som forventet, er dette likevel den største studien som har dokumentert en slik sammenheng mellom inntak av sjømat og kosttilskudd, og omega-3-nivåer hos gravide, sier forsker Pedro Araujo.

Studien er gjort på 203 gravide og er en del av Liten i Norge- studien hvor forskere undersøker barns tidlige utviklingsveier, helt fra fosterlivet til småbarnsalderen og videre inn i skolealder.

Hvor mye omega-3 trenger gravide?

– Vi har også etablert referanseverdier for omega-3 hos gravide fra et stort utvalg av befolkningen. Frem til nå har dette ikke vært tilgjengelig i Norge, sier Araujo.

En referanseverdi sier noe om hva som er normal mengde av et stoff i blodet. Ved å regne ut gjennomsnittet av de laveste verdiene og av de høyeste verdiene, finner man referanseverdien eller normalverdien, innenfor dette.

– Noen studier har indikert mangelen på slike referanseverdier for gravide. Dette er en periode hvor kroppen trenger mer av de marine omega-3-fettsyrene på grunn av fosterets utvikling, sier Araujo.

Spesielt omega-3-fettsyren DHA er viktig å ha nok av under graviditeten fordi da bruker fosteret av moren sitt lager.

I siste trimester i svangerskapet og i de første leveårene går hjernen vår gjennom en enorm vekst. DHA er særlig viktig for hjerneutviklingen til spedbarn.

– Disse tallene vil være svært viktig for fremtidige studier på gravide og omega-3 og vil si noe om hvem som står i fare for å få både for mye omega-3 og for lite, sier Araujo.

Tall fra hele landet

Funnene i studien samsvarer med lignende studier i andre land. Men Araujo mener denne studien har en ekstra styrke.

– I andre land, for eksempel Japan, er referanseverdiene ofte basert på en gruppe fra kun én by eller del av landet. Og dersom denne byen ligger nærme sjøen, og befolkningen spiser mye fisk, vil ikke dette være representativt for resten av landet, sier Araujo.

Deltakerne i denne studien er fordelt over hele landet og gir dermed et bedre bilde av nivåene til norske gravide.

– Det er viktig at vi har fått på plass slike tall for gravide i Norge. Dette er også noe som mangler verden over, sier Araujo.

Kun en tredjedel fulgte kostrådene

I tillegg til blodprøver måtte også alle deltakerne levere inn spørreskjema der de svarte på forskjellige spørsmål om kostholdet sitt.

Kun i underkant av en tredjedel av deltakerne rapporterte at de spiste sjømat til middag i tråd med de norske kostrådene, som er fisk til middag to til tre ganger i uken.

Men 77 prosent av deltakerne sa at de tok omega-3-tilskudd i graviditeten.

– Dette viser at det er en gruppe som er bevisste på at disse fettsyrene er viktige, men at de velger å ta supplement i stedet for å spise fisk, sier Araujo.

Helsemyndighetene anbefaler at gravide får i seg minst 200 milligram av den langkjedede omega-3-fettsyren DHA daglig.

Referanse:

Pedro Araujo mfl.: Fatty Acid Reference Intervals in Red Blood Cells among Pregnant Women in Norway–Cross Sectional Data from the ‘Little in Norway’ Cohort. Nutrients, 2020. Doi.org/10.3390/nu12102950

Powered by Labrador CMS