Saken er produsert og finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond - Les mer

Kan spare bort dyre tråleksperiment

Dyr driftseksperimentering for å finne best mulig rigging av bunntrål, kan kanskje erstattes av datasimuleringer. Et nytt dataprogram kan beregne fiskeeffektivitet og oljeforbruk ved forskjellige trålsystem, og dermed bidra til redusert energiforbruk.
2.5 2009 05:00


(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Bunntrålnæringen sliter i dag med høye energipriser og stort oljeforbruk. Eksperimentering med rigging i en driftssituasjon er svært dyrt for det enkelte fartøy.

Konsekvensen er at man ofte sikrer seg høy fiskeeffektivitet ved hjelp av større og tyngre komponenter, noe som også gir større motstand og høyere oljeforbruk.

Erstatter dyr eksperimentering

Det er nå utviklet et dataprogram som skipperen kan benytte for å vurdere hvordan forandringer i riggingen av et trålsystem vil påvirke geometri og oljeforbruk, uten å måtte gjøre dyr eksperimentering.


Tråloptimalisering på data. (Illustrasjon: SINTEF Fiskeri og havbruk)

I programmet kan man definere blant annet trålnot, tråldører, sveip, trålhastighet og lengde på hovedwire. Programmet kjører så en simulering som viser hvordan notas geometri og slepemotstand blir.

Brukeren kan så gjøre forandringer i riggingen og vurdere om disse forandringene kan være lønnsomme i form av fangsteffektivitet kontra oljeforbruk.

Kan spare 13 millioner


Simulert tråloppsett. (Illustrasjon: SINTEF Fiskeri og havbruk)

En første versjon av dataverktøyet er sendt ut for gjennomgang til en referansegruppe av næringsaktører. Avhengig av denne gruppens vurderinger, ser man for seg å distribuere dette programmet til alle interesserte bunntrålrederier.

Verktøyet antas å kunne gi betydelige reduksjoner i trålflåtens oljeforbruk.

Om man skulle oppnå bare 3 prosents reduksjon i oljeforbruket for den enkelte tråler, ville dette i 2007, for de tre største bunntrålgruppene, tilsvart cirka 13 millioner kroner i sparte drivstoffutgifter.

Bakgrunn:

Prosjektet har blitt til etter et initiativ fra Fiskebåtredernes Forbund, og er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) i henhold til fondets strategiske handlingsplaner. Prosjektgruppa er ledet av SINTEF Fiskeri og havbruk AS.

For mer informasjon, se sluttrapport og prosjektbeskrivelse og -oppsummering hos FHF.

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Emneord