En notis fra Fafo - les mer.

En kan ikke dokumentere at de hevede aldersgrensene økte 66- og 69-åringenes sannsynlighet for å fortsette i arbeid, viser en rapport fra Fafo. (Illustrasjon: Mikael Damkier / Shutterstock / NTB scanpix)
En kan ikke dokumentere at de hevede aldersgrensene økte 66- og 69-åringenes sannsynlighet for å fortsette i arbeid, viser en rapport fra Fafo. (Illustrasjon: Mikael Damkier / Shutterstock / NTB scanpix)

Økt bruk av bedriftsintern aldersgrense etter lovendring

I 2015 ble det besluttet å heve aldersgrensen for stillingsvern i Norge fra 70 til 72 år. Samtidig ble laveste tillatte bedriftsinterne aldersgrense hevet fra 67 til 70 år. Målet med lovendringen var å øke de eldste arbeidstakernes valgfrihet og, ikke minst, bidra til økt yrkesdeltakelse blant dem over 67 år.

Fafo har undersøkt virksomheters og ansattes tilpasning til den nye aldersgrensen for stillingsvern. Rapporten viser at andel virksomheter med en lavere, bedriftsintern aldersgrense har økt etter lovendringen i 2015.

En kan imidlertid ikke dokumentere at de hevede aldersgrensene økte 66- og 69-åringenes sannsynlighet for å fortsette i arbeid.

Økte aldersgrenser synes heller ikke å ha bidratt til redusert rekruttering av seniorer på kort sikt, men andelen som skifter jobb ved henholdsvis 67 og 70 år har økt.

Les hele rapporten på nettsidene til Fafo.

Powered by Labrador CMS