Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag står ved vedtaket om at en NTNU-studie på om metoden bak Lightning Process fungerer mot ME, ikke lenger har etisk godkjennelse.
Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag står ved vedtaket om at en NTNU-studie på om metoden bak Lightning Process fungerer mot ME, ikke lenger har etisk godkjennelse.

Opprettholder vedtaket om å stanse omstridt ME-studie

Forskerne klagde etter de mistet etisk godkjennelse på studien sin. Nå har Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag vurdert klagen. De opprettholder vedtaket, ifølge avisen Khrono.

8. juni i år meldte forskning.no at en studie på behandling av kronisk utmattelsessyndrom/ME var blitt stoppet av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM).

Den allerede omstridte studien skulle teste virkningen av et psykologisk behandlingsopplegg bygd på Lightning Process (LP). Dette var en del av doktorgradsarbeidet til stipendiat Live Landmark, som lenge har tilbudt LP-kurs.

Prosjektet ble først godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Men denne avgjørelsen ble klaget inn til NEM, som altså trakk tilbake godkjenningen.

I vedtaket fra NEM stod det at deres beslutning var endelig og ikke kunne påklages.

Forskerne sa likevel at de ville be NEM om å gjøre om på vedtaket. Brevet er nå behandlet av NEM. De opprettholder vedtaket om ikke å godkjenne studien, ifølge avisen Khrono.

– Upresisheter uten betydning for avgjørelsen

Forskergruppen, som ledes av professor Leif Edward Ottesen Kennair ved NTNU, mente avgjørelsen var basert på flere faktafeil. De redegjorde for sitt syn i sitt brevet til komiteen, som først ble gjengitt av Khrono.

«Selv om deler av NEMs beskrivelse av saken kan sies ikke å være helt presis, har dette forholdet ikke betydning for NEMs vurdering og vedtak. Etter å ha drøftet saken på ny, mener komiteen at det ikke foreligger faktiske feil som gir grunnlag for omgjøring av vedtaket», skriver NEM i sitt svar til Kennair, ifølge Khrono.

Kennair sier til avisen at han ønsker å vente med å uttale seg om saken.

Prinsipielle spørsmål

Studien og avgjørelsen har fått mye oppmerksomhet, blant annet i debattspaltene på forskning.nos debattside Forskersonen.

Saken reiser prinsipielle spørsmål om hvorvidt forskere kan forske på noe de tjener penger på, og hvordan resultatene fra slik forskning eventuelt skal sikres mot påvirkning, skrev forskning.nos redaktør Nina Kristiansen.


Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS