Virusproduksjon i de øvre luftveiene kan være en del av forklaringa.
Virusproduksjon i de øvre luftveiene kan være en del av forklaringa.

Derfor kan koronaviruset smitte selv når du har få symptomer

En ny, liten studie antyder stor produksjon av nye virus i øvre luftveier.

Publisert

Hvor i kroppen angriper SARS-CoV-2-viruset hos mennesker som bare har milde symptomer? Og på hvilket tidspunkt i sykdomsforløpet skilles det ut flest nye virus?

Disse spørsmålene er viktige for forståelsen av hvordan og hvor mye koronaviruset smitter. Hittil har vi hatt lite kunnskap om disse prosessene i mennesker som bare får mild sykdom.

Men en ny studie gir nå flere hint:

De lett rammede pasientene skiller ut overraskende høye mengder virus fra de øvre luftveiene. Og det skjer forbausende tidlig i sykdomsforløpet.

Trolig virusproduksjon i øvre luftveier

Studien er ikke stor.

Roman Wölfel Bundeswehr Institute of Microbiology og kollegaene hans har undersøkt ni unge eller middelaldrende koronapasienter uten underliggende helseproblemer. Alle hadde mild sykdom.

Forskerne tok gjentatte prøver fra flere steder på kroppen igjennom hele sykdomsforløpet.

Resultatene antyder at covid-19-sykdommen skiller seg vesentlig fra SARS.

Både SARS og covid-19 kan ramme nedre luftveier – altså luftrøret og lungene. Virusene kaprer celler i luftveiene og får dem til å produsere nye virus, som skilles ut. Disse virusene slipper ut av kroppen med oppspytt som hostes opp.

Men prøvene i den nye studien peker mot at det også ble skilt ut betydelige mengder virus i de øvre luftveiene – i nesen og svelget.

Mye virus med få symptomer

I tillegg skilte pasientene ut store mengder virus tidlig i sykdomsforløpet. Den største utskillelsen så ut til å komme før den femte dagen med symptomer, og da symptomene generelt var svært milde.

I SARS skjedde dette først mellom dag sju og ti.

Alt i alt kan det se ut til at SARS-CoV-2 smitter mer effektivt enn SARS, fordi de smittede produserer store mengder virus i de øvre luftveiene før de får noe særlig symptomer.

Samtidig fortsatte deltagerne i studien å skille ut virus i slim fra lungene også etter at symptomene var borte.

- Kan forklare tapet av smak og lukt

- Dette er en viktig studie, om enn på et begrenset antall mennesker med covid-19, sier professor Rosalind Smyth fra UCL Great Ormond St Institute of Child Health, i en kommentar til Science Media Center.

Hun var ikke selv involvert i studien.

- Dette er med på å forklare hvorfor viruset er så smittsomt. Den høye virusproduksjonen i de øvre luftveiene kan også forklare tapet av smak og lukt som folk har rapportert, selv hos de med få andre symptomer, sier Smyth.

Professor Lawrence Young fra Warwick Medical School kommenterer også studien hos Science Media Center.

- Forlenget virusutskillelse i oppspytt antyder at pasienter bør forbli isolert hjemme etter at de er utskrevet fra sykehuset, sier han.

Referanse:

R. Wölfel m.fl, Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019, Nature, April 2020.