City Syd i Trondheim, sett utenfra. Her jobber forskere fra Sintef med å finne praktiske løsninger for hvordan de kan spare energi. (Foto: Sintef)
City Syd i Trondheim, sett utenfra. Her jobber forskere fra Sintef med å finne praktiske løsninger for hvordan de kan spare energi. (Foto: Sintef)

Energislukende shoppingsentre skal slankes

Shoppingsentre er storforbrukere av energi. Forskere jobber nå for å finne innsparing på lys og ventilasjon ved senteret City Syd i Trondheim.

CommONEnergy

EU-prosjektet CommONEnergy går fra okt. 2013 til sept. 2017. SINTEF leder arbeidspakke 1 sammen med 22 andre partnere.

De tre demobyggene ligger i Trondheim, Genova i Italia og Valladolid i Spania.

I Valledolid i Spania skal en gammel markedshall bygges om og bli kjøpesenter. Utenfor Genova i Italia er det bygd nytt kjøpesenter utenpå det gamle, og i Norge skal forskere se om kjøpesenteret City Syd fra åttitallet utenfor Trondheim, kan gjøre endringer for å redusere energibruken og spare energikostnader samt å redusere miljøbelastning.

Folk bruker stadig mere tid på kjøpesentra. Rommelige parkeringsplasser, varme lokaler, sofaer, kafeer og underholdning frister når kulda setter inn.

Men det koster å varme opp, sørge for god luft og ikke minst riktig lys for kundene. Kjøpesentrene avgir høye CO2-utslipp og store avfallsmengder.

EU-prosjektet CommONEnergy tar sikte på, gjennom praktiske løsninger, å forvandle shoppingsentre til energieffektive bygg. Mulighetene for besparelse er langt høyere enn i små butikker.

I demonstrasjonsbygg i Norge, Spania og Italia er forskere nå i gang med på å finne ut om lys, ventilasjon, nye fasadeløsninger og energiadministrering kan effektivisere energibruken og redusere CO2-utslipp i kjøpesentre.

Dagslys hentes inn

Da shoppingsenteret ved City Syd åpnet i 1987, dekket det et areal på 28 500 kvadratmeter.

I dag er det utbygd til 38 000 kvadratmeter med tusen utendørs parkeringsplasser. Det er fortsatt et av de største sentrene i Norge.

Senterleder Finn Dybdalen forteller at senteret har to energisluk:

–Det ene er oppvarming og kjøling av inneluft, det andre er belysning.

Bildet er tatt utenfor butikken Jens Hoff inne på senteret der endringer gjøres. (Foto: Sintef)
Bildet er tatt utenfor butikken Jens Hoff inne på senteret der endringer gjøres. (Foto: Sintef)

Mange senter har takåpning og dagslys i midten av senteret, mens butikkene er plasserte inn i mørkere områder. For å tilpasse øyet, trenges det derfor mye ekstra lys. Forskere fra Sintef har analysert ulike områder i senteret der det er stor variasjon i energibruken.

– Vi er i gang med å redesigne lysanlegget, gjennom bruk av takvinduer for avansert dagslys, LED-belysning og bruk av spot-lights. Vi jobber sammen med butikken Jens Hoff garn & idé der vi er i ferd med å bygge tuber som slipper mer daglys inn, forteller seniorforsker Matthias Haase ved Sintef.

– Det er viktig at lyset ikke blir for sterkt. Det kan for eksempel ikke være direkte sollys på klær og matvarer. I en del av fellesarealet blir det derfor byttet til en ny type lys der intensitet og farge styres gjennom døgnet. Målet er å redusere installert effekt for hele lysanlegg til 6,4W  per kvadratmeter.

Uteluft i stedet for kjøling

Den andre store muligheten for innsparing på et shoppingsenter, er ventilasjon. Forskerne vil benytte seg av den naturlige trekken i bygget. Det innebærer at ventilasjonen styres opp mot takluker og ytterdører – og justeres ut fra klimaet ute.

– Målsettingen er at vi kjører ventilasjonsanlegget i mindre grad, og at vi bruker uteluft i stedet for å produsere kjøling, sier Dybdalen.

I Valledolid i Spania skal en gammel markedshall bygges om og bli kjøpesenter. (Foto: Sintef)
I Valledolid i Spania skal en gammel markedshall bygges om og bli kjøpesenter. (Foto: Sintef)

Installeringen allerede er gjort. Den videre planen er å bruke 15 kW avanserte jordvarmepumper med borehull for sesonglagring. Grunnforholdene er undersøkt, og systemet vil gi en meget god virksomhetsgrad.

Ned med 75 prosent

– City Syd har vært vår demo der det er gjort forsøk med deler av bygget. Vi samler inn målinger og tall som en del av et forskningsprosjekt, og når all informasjon i EU-prosjektet er samlet, får vi se hvilke besparelser dette kan bety i framtiden. sier Mathias Haase ved Sintef.

– Målet vårt er å redusere energibruken på City Syd med 75 prosent.

Senterleder Finn Dybdalen nølte ikke da han ble forespurt av Sintef om å være med i prosjektet og han har tro på endringene som blir gjort. 

– Storebrand er en av våre eiere og de jobber mye med bærekraft, så det var naturlig for oss å delta, sier han.

Prosjektet fortsetter ut neste år.

 

Powered by Labrador CMS