Saken er produsert og finansiert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) - Les mer

Liten klimaeffekt på energimarkedet

Et framtidig klima med varmere og våtere vær vil ha liten innvirkning på kraftpriser og kraftproduksjon i Vest-Europa.
2.9 2012 05:00


 

Økonomer og hydrologer har i et nylig avsluttet forskningsprosjekt, samarbeidet om å studere innvirkningen klimaendringer vil ha på energimarkedet.

De har tatt utgangspunkt i tre klimaeffekter:

 1. Behovet for elektrisitet påvirkes av temperaturendringer (oppvarming og avkjøling),
 2. Endringer i temperatur og nedbør vil påvirke tilgang på vannkraft på grunn av endringer i tilsig til magasinene,
 3. Produksjon av termisk kraft vil minske fordi temperaturen på kjølevannet øker.

Resultatene indikerer at mot slutten av dette århundret kan hver av deleffektene endre gjennomsnittlig elektrisitetspris i spotmarkedet med mindre enn 2 prosent, mens totaleffekten er en økning på bare 1 prosent.

Tilgangen på elektrisitet i Vest-Europa vil trolig minke med 4 prosent.

Størst effekt i Norden

De største klimaeffektene ventes å oppstå i de nordiske landene der markedsandelen av vannkraft er høy.

I disse landene ser det ut til at den årlige produksjonen av elektrisitet vil øke med 8 prosent som en følge av økningen av tilsiget av vann.

Ifølge studien vil nettoeksporten av kraft fra de nordiske landene dobles. På grunn av mindre tilsig om sommeren og mer om vinteren, vil behovet for å holde tilbake vann i magasinene på vinteren også bli mindre.

Studien er utført som et samarbeid mellom samfunnsøkonomiske forskere fra Frischsenteret ved Universitetet i Oslo og forskere i hydrologi fra Norges vassdrags- og energidirektorat.

Referanse:

Rolf Golombek, Sverre A. C. Kittelsen og Ingjerd Haddeland, 2012, Climate change: impacts on electricity markets in Western Europe, Climatic Change, /113, 357-370,/ /doi:10.1007/s10584-011-0348-6.

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

 1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
 2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
 3. Vi anbefaler at du skriver kort.
 4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
 5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
 6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
 7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
 8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Emneord