Lemen har et høyt reproduksjonspotensiale; dyrene kan bli kjønnsmodne allerede tre uker gamle og en hunn kan få tre til fem kull i løpet av en sommer. Framsenteret
Lemen har et høyt reproduksjonspotensiale; dyrene kan bli kjønnsmodne allerede tre uker gamle og en hunn kan få tre til fem kull i løpet av en sommer. Framsenteret

Sannheten om lemenets liv og død

Lemen begår ikke kollektivt masseselvmord, slik folketroen vil ha det til. Selvmordsteorien er en misforstått forklaring på de store svingningene i tallet på slike smågnagere, mener europeiske forskere.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Når lemenbestanden øker til det hundre- eller tusendobbelte hvert fjerde år, for så plutselig å falle igjen, skyldes det ikke mangel på plass eller mat. Det er rovdyrene som skaper de voldsomme svingningene, heter det i en artikkel i vitenskapsbladet Science.

Fire rovdyr inngår som faktorer i den kompliserte lemenligningen: Røyskatten, fjellreven, snøugla og storjoen. Antallet slike dyr og fugler vokser i takt med lemenbestanden, rett og slett fordi dyrene og fuglene har så mye å spise.

Spiser

Men etter hvert spiser de så mye at færre og færre lemen overlever til de har rukket å formere seg, og dermed går lemenbestanden ned igjen. I neste omgang blir det færre rovdyr og rovfugler, og så kan lemenbestanden ta seg opp.

Olivier Gilg og Ilkka Hanski fra universitetet i Helsingfors har sammen med Benoit Sittler fra det tyske Freiburg-universitetet studert lemen i det østlige Grønland over en periode på 15 år. De legger fram sin teori i nyeste nummer av vitenskapsbladet Science.

- Spørsmålet om lemenbestanden har stått ubesvart i nesten ett århundre. Flere ulike tankeretningen har ligget i hard diskusjon om saken, som har vært et brennhett tema, sier Olivier Gilg, som er franskmann men for tiden arbeider i Finland.

Svinger

Naturvitenskapen er vel kjent med sykluser der bestanden av rovdyr og byttedyr svinger i takt med hverandre. Det som gjør lemenet uvanlig, er at svingningene er så regelmessige at de ser ut til å være drevet av et slags naturens urverk.

For rovdyrenes vedkommende gir svingningene i lemenbestand raskest følger for røyskatten. Mangel på lemen slår ikke like raskt ut for fjellrev, snøugle eller storjo, fordi disse har andre byttedyr å ta av og ikke er like ensidig avhengige av lemen som røyskatter.

Lemen er smågnagere i hamsterfamilien som blir mellom sju og femten centimeter lange og veier opp til 110 gram. De lever i fjelltrakter og nordlige strøk i Skandinavia og Finland, samt på den russiske Kola-halvøya.

Powered by Labrador CMS