Elefanter prøver å unngå menneskekontakt, men noen ganger er det umulig. Det kan gjøre elefantene mer stresset.  (Foto: Trine Hay Setsaas)
Elefanter prøver å unngå menneskekontakt, men noen ganger er det umulig. Det kan gjøre elefantene mer stresset. (Foto: Trine Hay Setsaas)

Elefanter i nasjonalparken har det best

Stressnivået hos elefanter som lever utenfor Etosha nasjonalpark i Namibia er høyere enn hos elefanter inne i parken.

Publisert

Etosha nasjonalpark huser rundt 3000 afrikanske elefanter.

Parken er inngjerdet og godt regulert. I tillegg gir flere vannhull elefantene god tilgang til vann nærmest året rundt. Som et av det sørlige Afrikas mest populære naturreservater tiltrekker parken seg besøkende fra hele verden.

Bebyggelsen rundt og i nærheten av nasjonalparken vokser i takt med den økte velstanden som følger av turismen. Dette gir flere menneskelige forstyrrelser og påvirker i stor grad elefantflokkene som lever i områdene utenfor parken.

Forsøker å unngå mennesker

– Elefanter vil naturlig nok prøve å unngå å møte på mennesker, for eksempel ved å bare besøke vannhull etter solnedgang eller holde seg borte fra bilveier, sier Craig Jackson, forsker ved NINA.

– Til tross for dette vil elefanter tiltrekkes av menneskenes vannkilder og avlinger, spesielt under tørketiden. Dette øker sannsynligheten for at det oppstår stressende konfrontasjoner mellom elefanter og mennesker.

Forskere fra NINA og NTNU, i samarbeid med det namibiske departementet for miljø og turisme, har undersøkt stressnivået hos elefanter i Etosha nasjonalpark og i områdene utenfor parken.

Målte hormoner i avføring

Stress fører til mer av stresshormonet glukokortikoid i blodet. Tidligere har forskere målt stressnivået hos ville dyr ved å ta blodprøver. Men denne fremgangsmåten er problematisk når større pattedyr må bedøves slik at forskerne kan ta blodprøver. Metoden er spesielt problematisk når det gjelder truede arter. Bedøving og håndtering vil nemlig virke stressende på dyret og kan påvirke prøveresultatene.

Derimot er det slik at rester av stresshormonet, såkalte metabolitter, skilles ut i tarmen. Dermed kan stressnivå også måles ved å samle inn prøver av avføring.

– Metoden som vi har brukt er langt mer skånsom for elefantene, sier Roel May, seniorforsker ved NINA.

– Dessuten gir metoden en mer nøyaktig fremstilling av stressnivået slik det har vært over lengre tid, og er altså en bedre indikator på kronisk stress.

Louis Hunninck, stipendiat ved NTNU, samler inn prøver av elefantmøkk for analyse. Metoden har, i motsetning til tradisjonelle blodprøver, svært liten innvirkning på dyrene. (Foto: Iris Hagvåg Ringstad, NTNU)
Louis Hunninck, stipendiat ved NTNU, samler inn prøver av elefantmøkk for analyse. Metoden har, i motsetning til tradisjonelle blodprøver, svært liten innvirkning på dyrene. (Foto: Iris Hagvåg Ringstad, NTNU)

Klart mer stresset

Det viste seg at konsentrasjonen av metabolitter i avføringen var en og en halv gang høyere hos elefanter som lever utenfor parken, i Kuene-regionen, enn hos elefanter inne i nasjonalparken. Med andre ord er elefantene som lever utenfor nasjonalparken klart mer stresset enn de som bor innenfor gjerdet.

– Dette kan altså knyttes til omfanget av menneskelige forstyrrelser utenfor Etosha nasjonalpark, legger Jackson til.

– I tillegg ser vi også at både flokkstørrelse og antall kalver per elefanthunn var lavere ute i Kunene-regionen enn inne i nasjonalparken, men her trengs det ytterligere studier for å kartlegge om det er det høye stressnivået som påvirker fertilitet og populasjonsstørrelse negativt.

Referanse:

Hunninck, L. m.fl: Being stressed outside the park – conservation of African elephants (Loxodonta Africana) in Namibia. Conservation Physiology 5: 1-11.  (2017)