Spekkhoggere av hunkjønn ser ut til å fylle viktige lederfunksjoner for flokken, spesielt i tider med lite mat.
Spekkhoggere av hunkjønn ser ut til å fylle viktige lederfunksjoner for flokken, spesielt i tider med lite mat.

Hunner i overgangsalderen lærer spekkhoggerne å finne mat

Når de blir for gamle til å få barn, er eldre spekkhogger-hunner verdifulle ledere som lærer de unge å finne mat. Kanskje er det av samme grunn menneskene kommer i overgangsalderen.

Publisert

Spekkhogger-hunner lever opptil 50 år etter at de biologisk er i stand til å få kalver. I naturen ser det ut som et paradoks. Forklaringen kan være at hunnenes livserfaring øker avkommets mulighet for å overleve. Det viser en ny studie i Current Biology.

Se dronevideo av en spekkhoggerflokk her. 

Et mysterium

Hvilke arter som vinner i kampen for tilværelsen, er avhengig av hvor god arten er til å overleve og reprodusere seg selv. Egenskaper som gjør individer i stand til å videreføre genene sine til neste generasjon, vinner.

Derfor er overgangsalder hos dyr et stort mysterium. Hvorfor lever noen arters hunndyr i flere tiår etter at de har sluttet å få avkom?

Denne nøtten satte forskerne seg fore å knekke.

De fant at grunnen kan være den kunnskapen hunnene har opparbeidet seg. Kunnskapsdeling om matressurser kan være mer verdt for flokken enn at hunnene bruker ressursene sine på å få stadig nye, små unger.   

Spekkhoggere bruker utspekulerte jaktmetoder, som i dette selangrepet. Slike metoder brukes bare i enkelte områder, noe som tyder på at hvalens evner dels er miljøbasert.  

Få dyr har overgangsalder

Overgangsalder er en merkelig egenskap hos dyr, har forskerne hittil ment. Og den er veldig sjelden. I tillegg til mennesker er det bare spekkhoggeren, grindhvalen og elefanten som fortsetter å leve i årtier etter befruktningsdyktig alder.

Disse artene har det til felles at de har utviklet kompliserte sosiale systemer.

Spekkhogger-hunner kalver fra de er 12–15 år og fram til de er i 40-årsalderen. Men hunnene kan leve til de er 90 år. De stakkars hannene lever sjelden lenger enn til 50-årsalderen.

Viser vei til maten

En typisk spekkhoggerfamilie består av en hunn, hennes sønner, hennes døtre og datterens barn. Flere familier holder sammen i en flokk. Middelaldrende spekkhogger-hunner fungerer som ledere som hjelper de yngre medlemmene av flokken med å overleve.

Hunnene viser de yngre flokkmedlemmene, og spesielt sine egne sønner, de beste stedene for å skaffe seg velsmakende måltider. Kunnskapen har de samlet gjennom årenes løp.  

Lederskapet er spesielt viktig i år når maten er vanskeligere å finne.  

Ifølge forskerne er oppdagelsen et bevis for at de andre dyrene i flokken har en fordel av at de eldre, sterile, hunnene fungerer som et reservoar av økologisk kunnskap.

– Den verdien som de eldre spekkhoggernes erfaring utgjør, kan være en årsak til at hunn-spekkhoggere fortsetter å leve lenge etter at de har sluttet å få unger, sier forsker Lauren Brent ved universitetet i Exeter.

Hun har gjennomført studien sammen med forskere ved universitetet i York og Center for Whale Research i USA.

Observert i 35 år

Studien er basert på data som er samlet inn ved Center for Whale Research over de siste 35 årene. Forskerteamet observerte også 102 spekkhoggere som levde i det fri. Dataene inkluderer fødsels- og dødsdatoer, i tillegg til genetiske og sosiale forbindelser mellom hvalene.

Forskerne fant et enda tydeligere mønster da de inkluderte varierende fiskeforekomster i datasettene, som overflod eller mangel på laks. 

Hunner som var passert overgangsalderen, var spesielt sterke ledere for flokken i de årene hvor det var dårlig tilgang på laks.

Samme for mennesker?

Forskerne mener til og med at opphavet til overgangsalderen hos mennesker kan ha en lignende forklaring.

– Hos mennesker har det vært antatt at overgangsalderen er et utslag av moderne medisin og forbedrede levevilkår, sier Darren Croft ved universitetet i Exeter, en av artikkelforfatterne. Han sikter til at kvinner lever videre etter at de ikke kan få barn lenger.

Men forskerne mener det er belegg for at overgangsalderen hos mennesker heller kan være en utviklingsmessig tilpasning.

Var mer verdifulle før 

Blant jegere og samlere muliggjorde dette at middelaldrende kvinner kunne hjelpe sine nærmeste slektninger med å skaffe mat. Dermed økte de muligheten for at deres egne gener overlevde.

Kvinner som har passert overgangsalderen kan også ha delt annen, viktig nøkkelinformasjon om råvarer, ifølge forskerne.

– Vi kan forestille oss hvor verdifulle disse vise kvinnene må ha vært, spesielt før informasjonsalderen og før det skrevne ordet kom, sier Croft.

Referanse:

Brent mfl: Ecological Knowledge, Leadership, and the Evolution of Menopause in Killer Whales. Current Biology.