Border collie er kjent for å være en intelligent hunderase.
Border collie er kjent for å være en intelligent hunderase.

Så gode var hundene til å lære seg navnet på ulike gjenstander

Ungarske forskere testet hvor mye seks hunder kunne lære seg på en uke.

Det er ikke alle hunder som har like lett for å lære ord og navn. I en ny studie valgte forskerne fra Eötvös Loránd University i Budapest ut seks hunder av rasen Border collie.

Saken ble omtalt først av britiske The Guardian. Studien er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Royal Society Open Science.

Det var tre hanner og tre hunner, og de hadde en gjennomsnittsalder på omtrent tre og et halvt år.

De var spesielt utvalgte etter å ha deltatt i en annen studie tidligere. Der hadde de allerede vist at de kunne noen navn.

Kunne mange navn fra før

I begynnelsen av studien kunne alle hundene minst 26 navn på gjenstander, skriver forskerne i artikkelen.

Det beviste de ved å hente bestemte gjenstander på kommando fra eieren. Gjenstandene var plassert i et annet rom sammen med andre gjenstander.

Men så begynte den virkelige utfordringen. Hvor mange navn kunne hundene lære på en uke?

Skulle lære seks navn på en uke

I det første eksperimentet fikk hver hundeeier tilsendt seks nye leker i uka. Og så skulle de forsøke å lære dem navnet gjennom lek der de aktivt repeterte navnet på gjenstanden.

Hundeeierne rapporterte en tidsbruk på mellom en halv time og to og en halv time daglig.

På dag syv ble hundene testet i hvor mange nye navn de hadde lært. I 84 prosent av tilfellene hentet hundene riktig leke.

I det andre eksperimentet ble vanskelighetsgraden skrudd et hakk opp. Nå skulle hundeeierne lære hundene sine 12 nye navn på en uke.

Igjen ble hundene testet etter syv dager. Denne gangen fikk den logrende gjengen 86 prosent rette.

Etter den testen fikk hundene en uke til å leke med gjenstandene. Etter det ble de satt vekk i påvente av enda vanskeligere hukommelses-tester.

– Lærte lett 11-12 leketøy

I eksperiment nummer tre ble seks av de 12 gjenstandene fra eksperiment to hentet frem igjen. Da hadde de vært gjemt bort i en måned.

For å minimere risikoen for at hundene skulle plukke riktig leke ved en tilfeldighet ble åtte gamle leker lagt ut på gulvet.

Resultatet ble at hundene klarte å plukke riktig gjenstand i omtrent 60 prosent av tilfellene.

I et fjerde eksperiment fikk hundene samme oppgave som i det tredje. Her skulle de imidlertid huske navnet på lekene etter to måneder. Da hentet de riktig i 57 prosent av tilfellene.

Begge deler var godt over det forskerne regnet som grensen for hva som kunne være tilfeldig. Den var satt til 25 prosent.

– Det viste seg å ikke være noen stor utfordring for disse talentfulle hundene å lære navnet på 11 og 12 leketøy, sier forsker Shany Dror til The Guardian.

Spesielt begavede hunder

Det er grunn til å påpeke at det var «spesielt begavede» hunder som var valgt ut i studien. Og i tillegg er Border collie som hunderase kjent for å være intelligent.

Og forskerne påpeker selv at ikke alle Border collier klarer oppgavene som disse seks mestret. Derfor er det grunn til å tro at tallene ikke er representative for hunder flest.

At det bare var seks hunder med er også en begrensning i seg selv.

I denne videoen kan du se Border collien Chaser. Han deltok ikke i den ungarske studien, men briljerte med språkkunnskapene sine i 2017.

Tulleord og virkelige ord

Nå er det ikke noe nytt at hunder forstår en del ord. Det vet de fleste som har fått en hund til å sitte.

Man vet at hundene er vare for tonefall. Men tidligere forskning tyder også på at de forstår flere ord enn vi kanskje tror.

I 2018 publiserte forskning.no en artikkel om en annen studie fra Ungarn. I denne studien ville forskerne finne ut hvorvidt hundene som deltok forsto det eierne sa.

Tulleord med rosende tonefall ga mindre utslag

Det gjorde de ved å måle hjerneaktiviteten hos hundene når eierne uttalte tulleord og virkelige ord om hverandre.

Selv om tulleordene ble sagt med et rosende tonefall, gjorde ikke disse like stort utslag på hjerneaktiviteten som de virkelige ordene.

– Belønningssenteret ble bare aktivert når hundene hørte rosende ord i rosende intonasjon, forklarte forsker Attila Andics i artikkelen.

Referanse:

Dror, Shany., Miklósi, Ádám., Sommese, Andrea., Temesi, Andrea og Fugazza, Claudia. (2021). Acquisition and long-term memory of object names in a sample of Gifted Word Learner dogs. Royal Society Open Science.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS