Lite stressa eier = lite stressa hund, ifølge ny forskning. (Illustrasjonsfoto: Kati Finell / Shutterstock / NTB scanpix)
Lite stressa eier = lite stressa hund, ifølge ny forskning. (Illustrasjonsfoto: Kati Finell / Shutterstock / NTB scanpix)

Hunden speiler eierens stressnivå

Langtidsstress ser ut til å smitte fra menneske til hund.

Stress er smittsomt.

I hvert fall når vi snakker om akutt stress. Flere studier har vist at vi mennesker blir påvirket av hverandres stressnivå. Mødrenes stress smitter til unger, og studenter blir påvirket av en stresset foreleser.

Overføring av stressnivå ser til og med ut til å kunne skje mellom dyr. Det er også vist at akutt stress smitter mellom mennesket og dets beste venn, hunden.

Men hva med kronisk stress? Altså et høyt stressnivå over tid.

Nylig undersøkte svenske forskere akkurat det.

Og resultatet viser at menneskets stressnivå trolig har mye å si for tilstanden hos vovsen. Men ikke omvendt.

Hår fortalte om stress

Så, hvordan kan vi finne ut om mennesker eller hunder er stresset over tid?

Det er lett å måle akutt stress, i form av nivåene av stresshormonet kortisol i blod- eller spyttprøver. Men skal man vite hvordan det står til over lang tid, er dette en upraktisk metode. Heldigvis har forskerne noe bedre i ermet:

Hår.

Kortisol bygges nemlig inn i håret, og med tida gir hårstrået en kronologisk oversikt over kortisolnivåene i kroppen. Dermed kan man altså bruke hårstrå fra hunder og eiere for å analysere og sammenligne stressnivået over tid.

58 hunder og eiere

Forsker Ann-Sofie Sundman og kollegaene hennes rekrutterte 58 par av hunder og kvinnelige eiere. 33 av hundene var av typen Shetland sheepdog og resten var border collier. Noen var rene kjæledyr, mens andre var aktivt med i konkurranser.

I tillegg til hårprøvene, kartla forskerne personlighetstrekk hos både hunder og mennesker ved hjelp av spørreskjemaer som eierne svarte på. Hundene gikk også med aktivitetsmåler i ei uke.

Sundman og co gjorde målinger både på vinteren og sommeren, for å kunne avgjøre om sesongvariasjoner hadde noen innvirkning på stressnivået.

Eierne påvirket hunden

Og resultatene viste altså at stressnivået hos eieren så ut til å ha klar innvirkning på stressnivået hos hunden. Eierens personlighet så også ut til å spille en rolle.

Det så derimot ikke ut til at aktivitetsnivået hadde noe å si for langtidsstresset. Og lite tydet på at hundenes stressnivå og personlighet hadde noe å si for eierens.

Hvorvidt dette gjelder alle hunderaser, vet vi så klart ikke. Siden alle eierne i undersøkelsen var kvinner, kan forskerne heller ikke si om mannlige eiere har samme innflytelse over hundens stressnivå.

Det bør også nevnes at det er en del usikkerhet knyttet til bruk av spørreskjema, som i denne undersøkelsen ble benyttet til å måle personligheten til både eieren og hunden.

Men alt i alt konkluderer forskerne:

– Vi antyder at hunder i stor grad speiler stressnivået hos eierne sine.

Referanse:

A. S. Sundman, E. Van Poucke, A. C. S. Holm, Å. Faresjö, E. Theodorsson, P. Jensen & L. S. V. Roth, Long-term stress levels are synchronized in dogs and their owners, Scientific Reports, juni 2019.

Powered by Labrador CMS