Vindmøller er en trussel mot ørn

Minst 67 kongeørner og havørner er drept i møte med vindmøller i USA de siste fem årene, melder amerikanske biologer. Totalt har det blitt drept minst 85 ørner siden 1997. Det viser at vindmølleparker er en trussel mot de store rovfuglene.

Ifølge forskerne er tallet en minimumsberegning, fordi vindselskapene selv må rapportere inn ørnedødsfallene for at de skal komme med i statistikken. Alle landet vindkraftanlegg er heller ikke med i oversikten.

Dermed kan det faktiske tallet være mye høyere. Det er flest rapporterte ulykker med kongeørn, og dødsårsaken er stort sett at ørna har flydd inn i selve vindmølla. (forskning.no/høj)