I en ny studie beskriver forskere en utdødd pingvinart og har gjort en analyse av hvor det er mest sannsynlig at pingviner oppstod.
I en ny studie beskriver forskere en utdødd pingvinart og har gjort en analyse av hvor det er mest sannsynlig at pingviner oppstod.

Pingviner kom fra det tapte kontinentet Zealandia, ifølge ny studie

Det er mest sannsynlig at stamfaren til alle pingviner utviklet seg på Zealandia, det sunkne kontinentet som New Zealand tilhører, ifølge forskere.

Nylig ble en en ny utdødd art av pingviner funnet på New Zealand.

Det var en såkalt toppingvin (eudyptes). De har i dag gul fjærpynt på hodet og røde øyne.

Funnet kaster nytt lys over pingviners evolusjon. Fossilen var 3 millioner år gammel. Den tidligere eldste fossil-toppingvinen på New Zealand var 7000 år, skriver Business Insider.

Pingviner holder til på den sørlige halvkule. Bortsett fra i Antarktis er det pingvinarter som hekker på New Zealand, Sør-Afrika, Sør-Amerika og i Australia.

Nå har forskere sett nærmere på hvor pingviner stammer fra. Studien er publisert i tidsskriftet Proceedings of the Royal Society B.

Stor analyse

Toppingviner har gul pynt på hodet.
Toppingviner har gul pynt på hodet.

Forskerne la informasjon om tidligere og nålevende pingviner inn i et dataprogram som kalles BioGeoBEARS. Programmet kan brukes til å kartlegge det mest sannsynlige opprinnelsesstedet for en art og migrasjonsmønstre, ifølge Business Insider.

- I studien vår kombinerte vi en storstilt statistisk analyse av forholdet mellom pingviner og en detaljert analyse av regionene der nålevende og fossile pingviner bor eller bodde, forklarer en av forskerne bak studien, Daniel Thomas i en e-post til forskning.no.

- Resultatene tillot oss å forutsi områdene der forfedrene til pingviner levde, skriver Thomas videre. Han er forsker og foreleser i zoologi ved Massey University i New Zealand.

Dataene viste at det er størst sannsynlighet for at forfedrene til alle pingviner levde i Zealandia.

- Vårt voksende fossilregister tyder på at Zealandia var en inkubator for mangfold av pingviner der de første pingvinene sannsynligvis utviklet seg og senere spredte seg over den sørlige halvkule, sier Thomas i en pressemelding fra Massey University.

Zealandia består av jordskorpe som er hevet opp fra havbunnen. Men nesten alt ligger under vann.
Zealandia består av jordskorpe som er hevet opp fra havbunnen. Men nesten alt ligger under vann.

Det sunkne kontinentet

Zealandia var tidligere et landområde som hang sammen med Antarktis og Australia. Det er på størrelse med halve Australia.

Når Zealandia løsrev seg fra Australia for 60-85 millioner år siden ble det strukket ut. Det gjorde at landområdet sank under havet. I dag er det bare New Zealand, Ny-Caledonia og noen øyer som stikker opp.

I 2017 foreslo forskere i tidsskriftet GSA Today at Zealandia kan regnes som det 8. kontinentet på jorden. Det oppfyller formelle krav for å være et kontinent, men, det ligger stort sett under havet.

Pingvinenes evolusjonshistorie går minst 60 millioner år tilbake i tid.

- På slutten av krittiden og starten på paleocene hadde Zealandia en helt annen konfigurasjon sammenlignet med i dag, sier Daniel Thomas til forskning.no.

Det var litt andre landområder som lå over vann, og som nå er nedsunket.

Du kan se hvordan Zealandia og senere New Zealand utviklet seg de siste 65 millioner år i videoen som er under.

De eldste fossilene er fra New Zealand

I begynnelsen av paleocen, for 66 millioner år siden var det mye varmere i området, selv om Zealandia lå lenger sør, sier Thomas.

I paleocen var Zealandia preget av grunne sjøer, lave landområder og sumplandskap, ifølge Wikipedia.

De eldste pingvinfossilene er funnet på New Zealand og er rundt 60 millioner år gamle. Slekten kalles Waimanu. De hadde trolig mistet evnen til å fly, og hadde tilpasset seg til å dykke.

Den eldste kjempepingvinen er også funnet på New Zealand. Kumimanu var 1,60 - 1,77 cm høy, omtrent som et menneske. Forskerne tror den veide rundt 100 kilo. Den levde for 60 til 55 millioner år siden.

En illustrasjon av kjempepingvinen Kumimanu.
En illustrasjon av kjempepingvinen Kumimanu.

I dag hekker ni pingvinarter i og rundt New Zealand, ifølge miljøverndepartementet i landet.

- Vi foreslår at New Zealand sannsynligvis er plassen hvor de tidligste forfedrene til toppingviner levde, og hvor stamfedrene til alle pingviner levde, sier Daniel Thomas til Business Insider.

Referanse:

Daniel B. Thomas, Alan J. D. Tennyson, R. Paul Scofield, Tracy A. Heath, Walker Pett & Daniel T. Ksepka: «Ancient crested penguin constrains timing of recruitment into seabird hotspot», Proceedings of the Royal Society , 12. august 2020. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS