Saken er produsert og finansiert av Veterinærinstituttet - Les mer
Villrein i brunst i Forollhogna nasjonalpark, som ligger i fjellområdene i Hedmark og Sør-Trøndelag.

Ny, dødelig sjukdom hos villrein

For første gang i verden er den dødelige prionsjukdommen Chronic Wasting Disease (CWD) påvist hos norsk villrein. 

4.4 2016 18:18

– Sjukdommen er velkjent hos hjortedyr i Nord-Amerika, men dette er første gangen den er påvist i Europa, forteller Jorun Jarp, beredskapsansvarlig og avdelingsdirektør ved Veterinærinstituttet.

Villreinsimla som kom inn til Veterinærinstituttet for obduksjon, døde i midten av mars 2016 i forbindelse med et merkeprosjekt ved bruk av helikopter i Nordfjella villreinområde som ligger fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland og Buskerud.

Forholdsregler blant jegere

Etter grundige vurderinger av WHO er det er vist at Chronic Wasting Disease (CWD) ikke overføres til mennesker, men alle dyr som får påvist CWD skal kasseres, som et føre-var-prinsipp, sier Jarp.

I forbindelse med jakt vil Mattilsynet i samarbeid med Veterinærinstituttet komme med en vurdering av hvilke forholdsregler som bør tas av jegere i Norge.

Fanget opp gjennom rutinemessig prøvetaking

Sjukdommen ble påvist på et voksent dyr, ifølge viltpatolog ved Veterinærinstituttet Turid Vikøren. Det var hun som gjennomførte obduksjonen.

Simla hadde en del fettreserver og var derfor ikke avmagret. Vikøren forteller at hos hjortedyr som er eldre enn 18 måneder, blir det rutinemessig tatt ut hjerneprøve som ledd i overvåkingsprogrammet for CWD. Det ble også gjort på denne simla.

Skrapesjuke og hos sau

Leder for det nasjonale referanselaboratoriet for prionsykdommer ved Veterinærinstituttet, Sylvie Benestad, forteller at hjerneprøven fra villreinsimla var positiv for prionsykdom både ved rutinetesten (ELISA-test) og med to ulike oppfølgende tester (Western Blotting og Immunhistokjemi).

Benestad forklarer at det finnes ulike typer av prionsykdommer hos dyr.

– Mest kjent er skrapesjuke hos sau, kugalskap (bovin spongiform encephalopati, BSE) hos storfe og CWD hos hjortedyr. Hverken skrapesjuke eller CWD er rapportert i forbindelse med smitte til menneske. Det er heller ikke påvist noen sammenheng mellom skrapesjuke hos sau og CWD hos hjortedyr, sier hun.

Rammer sentralnervesystemet

Chronic Wasting Disease er en overførbar prionsjukdom som rammer sentralnervesystemet hos hjortedyr og forårsaker gradvis tap av nerveceller i hjernen.

Sjukdommen utvikler seg langsomt og viser seg etter hvert ved avmagring og endret oppførsel, og dyret dør til slutt. Den er velkjent hos hjortedyr i Nord-Amerika der den er diagnostisert i 24 stater i USA og to provinser i Canada.

CWD er påvist hos mulhjort, hvithalehjort, nordamerikansk kronhjort og nordamerikansk elg, men er ikke påvist i Europa tidligere, ifølge Benestad.

– Dette er også første gang at CWD er påvist hos rein på verdensbasis. Det er så langt ikke noe som tyder på at CWD kan smitte menneske, sier hun.

Viktig å ta kontakt

Det videre arbeidet nå innebærer at Veterinærinstituttet vil ta initiativ for å skaffe mer data omkring forekomsten av CWD hos villrein i Norge.

Det er viktig at folk som observerer syke reinsdyr i fjellet, tar kontakt med Veterinærinstituttet med tanke på innsending av prøvemateriale for laboratorieundersøkelser. 

Annonse

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Annonse