Mange kvinner som har født under pandemien, har opplevd depressive symptomer, ifølge en norsk studie.
Mange kvinner som har født under pandemien, har opplevd depressive symptomer, ifølge en norsk studie.

Hver tredje spedbarnsmor har fått depressive symptomer under pandemien

Hver tredje kvinne som fødte under pandemien, har fått depressive symptomer, ifølge en stor norsk studie. For ti år siden gjaldt dette hver tiende fødende.

– Oppfølgingen av gravide og nye mødres psykiske helse var ikke god før pandemien, men det kan se ut som at pandemien har vært dråpen som fikk begeret til å renne over. Med andre ord så har pandemien avdekket en systemsvikt, sier seniorforsker Malin Eberhard-Gran til VG.

Hun har ledet studien, som skjer i regi av Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning på Oslo universitetssykehus og Landsforeningen 1001 dager.

Det er Tidsskriftet for Den norske legeforening som har publisert studien.

Totalt har over 3.600 kvinner deltatt. 29 prosent oppga at pandemien har påvirket deres psykiske helse mye eller veldig mye. 32 prosent har hatt et høyt utslag på depressive symptomer.

Over halvparten av de som hadde psykiske helseplager som fødende under pandemien, sa at de ikke har fått adekvat helsehjelp.

– Vi har alle opplevd en økt grad av isolering under pandemien, men akkurat i denne livsfasen kan mangel på støtte være katastrofalt, sier Eberhard-Gran.

Hun peker blant annet på stengte helsestasjoner, avlyste barselgrupper, og at avlastningen fra besteforeldre og andre har delvis forsvunnet.

Resultatet fra studien viser en økning fra en tilsvarende studie for ti år siden, hvor 10 prosent svarte at de hadde høye utslag på depressive symptomer.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS