Kinesisk atomubåt under en øvelse.
Kinesisk atomubåt under en øvelse.

Mannskap på atomubåter sliter psykisk

En av fem mannlige militære om bord i ubåter sliter med mentale problemer, viser en ny kinesisk studie.

Kinesiske forskere har nå satt søkelys på problemet med militære i ubåter som sliter psykisk.

Studien skal være den første som har sett spesielt på den psykiske helsen til personell om bord på ubåter. Ekstra bekymring vekker det muligens at de som utsettes for aller størst press er mannskapet om bord på atomubåter.

Angst og paranoide symptomer

Det er Hong Kong-avisen South China Morning Post som først skrev om den kinesiske studien. Studien er blitt publisert i siste nummer av det amerikanske forskningstidsskriftet Military Medicine.

Forskerne har undersøkt over 500 personer om bord i undervannsbåter som opererer i de omstridte farvannene i Sør-Kina-havet.

Ubåtmannskapene kan leve isolert over lange perioder. Mannskaper i marinen har de siste årene opplevd å stadig oftere måtte ut på oppdrag for Kina.

Forskerne fant at 21 prosent av dem som svarte på denne undersøkelsen, hadde noen grad av mentale helseproblemer. Ubåtmannskaper skårer høyere enn andre kinesiske militære på angst og paranoide symptomer. Det siste innebærer at en person vedvarende har trekk som mistenksomhet, mistillit og fiendtlighet.

Kina viste i 2019 fram en helt ny klasse atomubåter kalt Lange Marsj 10. Kina har nå syv atomubåter og planlegger å øke dette til 13 innen år 2030.
Kina viste i 2019 fram en helt ny klasse atomubåter kalt Lange Marsj 10. Kina har nå syv atomubåter og planlegger å øke dette til 13 innen år 2030.

Bidrar økt konfliktnivå?

Kartet viser kravet Kina gjør på havområdet (rød linje) og de øvrige landenes krav. Spratley-øyene ligger i sentrum av Sør-Kina-havet og flere av de omkringliggende statene har okkupert hver sine øyer.
Kartet viser kravet Kina gjør på havområdet (rød linje) og de øvrige landenes krav. Spratley-øyene ligger i sentrum av Sør-Kina-havet og flere av de omkringliggende statene har okkupert hver sine øyer.

USA og Kina har de siste årene kommet stadig nærmere en militær konflikt i Sør-Kina-havet.

Kina har gjennomført en rekke militære øvelser i havområdet. USA har på sin side jevnlig sendt hangarskip til Sør-Kina-havet, blant annet for å markere støtte til Kinas mindre nabostater.

Bakgrunnen for konflikten er at Kina gjør krav på nesten hele Sør-Kina-havet.

Havområdet grenser blant annet til Vietnam, Filippinene, Malaysia og Taiwan.

Kina har de siste årene bygd flere kunstige øyer i Sør-Kina-havet og utrustet disse med militæranlegg.

Forskerne bak studien av de kinesiske ubåtmannskapene spekulerer på om det økte konfliktnivået i havområdet sørøst for Kina, i seg selv bidrar til psykiske problemer hos ubåtmannskapene.

Ombord i en ubåt er det trangt og mye støy. Kinesiske ubåter kan være 60 til 90 dager i neddykket tilstand.

Powered by Labrador CMS