Innvandring kan gi folkedobling

Innen 2060 kan vi kanskje bli så mange som 8, 5 millioner nordmenn. Høy innvandring vil sørge for eksplosiv vekst i folketallet de nærmeste årene.

Publisert
"Hittil ukjente deler av arvestoffet påvirker hvordan genene våre utvikler seg."
"Hittil ukjente deler av arvestoffet påvirker hvordan genene våre utvikler seg."

Det viser en av flere befolkningsframskrivinger som Statistisk Sentralbyrå (SSB) har gjort.

- Denne framskrivingen er ikke helt urealistisk, men bygger på en del spesielle forutsetninger, påpeker forsker Helge Brunborg.

Forutsetningene han snakker om inkluderer høy innvandring, fortsatt god økonomi og høyt inntektsnivå i Norge. Andre mulige faktorer som påvirker innvandrerstrømningene er ytterligere utvidelse EU og fortsatt konflikt og nød i verden.

Innvandringen avgjør

SSB-forskeren har større tro på en alternativ prognose som viser at den norske befolkningen på 4,7 millioner kan bli til 6,9 millioner i 2060.

- Det er stor usikkerhet i framskrivingene fordi det ikke er lett å forutsi hvor stor innvandringen til Norge blir i fremtiden, understreker Brunborg.

Det fikk han blant annet merke etter at SSB lagde befolkningsframskrivinger for første gang i 2005. Det viste seg at Norge fikk en langt høyere innvandring enn forventet de neste to-tre årene. Dette er nå blitt tatt hensyn til i de nye beregningene.

Tre av ti med innvandrerbakgrunn

"Helge Brunborg."
"Helge Brunborg."

Befolkningsberegningene som Brunborg har gjort med kollega Inger Texmon viser at innvandrerbefolkningen vil øke sterkt i årene fremover, fra 460.000 personer i dag til mellom 1,1 og 2,6 millioner personer i 2060.

Innvandrerbefolkningen vil da utgjøre mellom 21 og 31 prosent av den samlede befolkningen. Dermed kan opptil tre av ti norske komme til å ha innvandrerbakgrunn.

Arbeidsinnvandring

Den store veksten i innvandrerbefolkningen skyldes hovedsakelig stor arbeidsinnvandring fra land som Polen, Litauen, Tyskland og Sverige.

God økonomi og høyere etterspørsel etter arbeidskraft lokker stadig flere over grensene, og mange velger å etablere seg her med familie.

- I tillegg er det blitt enklere for personer i mange land med lavere inntektsnivå å få arbeidstillatelse etter EU-utvidelsen i 2004. Da fikk åtte land i Øst-Europa adgang til Norge, forteller Brunborg.

Men nivået i arbeidsinnvandring forventes å flate ut og gå ned etter noen år. Forholdet mellom de største innvandrergruppene vil endres fram mot 2060.

- Ifølge framskrivingene vil det bli flere innvandrere fra europeiske land i perioden 2016-2029, men deretter vil det igjen være flest av innvandrere med bakgrunn fra ikke-europeiske land, informerer Brunborg.

Vi blir eldre

De nye befolkningsframskrivingene viser også at Norge på lang sikt får en betydelig eldre befolkning.

Fram mot 2060 forventes antall personer over 67 år og eldre å dobles fra rundt 614.000 personer i dag til 1,5 millioner personer.