Raskest i Norden

Ikke siden 1972 er det blitt født så mange barn som det kom til verden i Norge i hvert av årene 2009 og 2010.

 (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)
(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Sammen med en betydelig arbeidsinnvandring gjennom flere år gjør de høye fødselstallene at Norges befolkning vokser raskere enn i noe annet nordisk land.

Om lag 60 000 barn ble i snitt født hvert år i perioden 2006–2010 her til lands, mens årsgjennomsnittet for perioden 2001–2005 var 56 000.

– Toppen ble foreløbig nådd i 2009 da 61 800 barn kom til verden, sier befolkningsstatistiker Laila Holmen Lystad fra Statistisk sentralbyrå.

I 2010 ble det født 61 000 personer, mens 41 000 døde, noe som ga et fødselsoverskudd dette året på 20 000. Dette plasserer Norge i det europeiske toppskiktet når det gjelder fruktbarhet.

– Det er imidlertid innvandringen som i fjor gav det største bidraget til befolkningsveksten, forteller Lystad.

74 000 personer flyttet inn fra utlandet, mens 32 000 personer forlot Norge. Som resultat fikk vi et innvandringsoverskudd for fjoråret på 42 000.

Attraktivt

– Mange arbeidsinnvandrere forlater en vanskelig jobbsituasjon i hjemlandet og griper sjansen til en sikker og godt lønnet jobb i Norge.

– Dermed har Norge etablert seg som det største mottakerlandet i Norden for nye arbeidsinnvandrere, opplyser befolkningsstatistikeren.

I år 2000 bodde det snaut 300 litauiske stasborgere i Norge. Ti år senere var dette tallet kommet opp i over 16 000. Dette gir litauerne en suveren førsteplass når det gjelder prosentvis innvandringsøkning.

I samme periode økte antall polakker fra 2 000 til 55 000, noe som gjør at polske stasborgere per 1. januar 2011 utgjorde den største innvandrergruppen. Svenskene kom som en god nummer to med 39 000.

Vårt nabofolk i øst utgjorde en stor gruppe her til lands allerede i 2000 med 25 000. Den tredje største gruppen ved utgangen av 2010 var de mer enn 24 000 tyskerne. På 10 år er antallet tyske stasborgere i Norge blitt mer enn tredoblet.

– Økningen i innvandringen fra EU har sammenheng med at unionen siden 2004 har fått 12 nye medlemmer, med Polen og Romania som de mest folkerike, forklarer Lystad.

– Som følge av EØS-samarbeidet ble de norske reglene for arbeids- og oppholdstillatelse kraftig forenklet både i 1994 og igjen i 2009.

Norge foran Island

Utvikling i folkemengden 2000-2010. (Foto: (Illustrasjon: SSB))
Utvikling i folkemengden 2000-2010. (Foto: (Illustrasjon: SSB))

I millenniets første tiår utgjorde den samlede befolkningsøkningen for de fire øvrige nordiske landene 1,3 millioner.

Dette tilsvarer en befolkningsvekst på fem prosent.

Norge isolert sett hadde i denne tiårsperioden en økning på sju prosent.

Bare i løpet av femårsperioden 2006–2010 steg befolkningen i Norge med 280 000 personer.

Til tross for utflytting i forbindelse med finanskrisen var det Island som hadde den nest høyeste prosentvise befolkningsveksten i Norden.

Referanse:

Laila Holmen Lystad: Folketilveksten nær tredoblet siden år 2000, Samfunnsspeilet nr. 5-6 2011, Statistisk Sentralbyrå.

Powered by Labrador CMS